Publicerad: 2024-01-30 12:04 | Uppdaterad: 2024-01-31 10:02

Avhandling visar att rekryteringen av insatspoliser behöver breddas

Blåljus på väg
Foto: Getty Images.

Kan vetenskapliga metoder användas för att identifiera vilka som passar bäst för fysiskt och mentalt krävande uppdrag? Peter Tedeholm utforskar i sin doktorsavhandling individuella egenskaper hos svenska insatspoliser.

Peter Tedeholm har arbetat 20 år som insatspolis på Nationella insatsstyrkan och har en bakgrund inom elitidrott. 

Idag är han särskild rådgivare för urvals- och prestationsutvecklingsprogram inom Polisens nationella operativa avdelning (NOA). I september 2023 försvarade han sin avhandling som fokuserar på hur polisen kan förbättra sina urvalsprogram. 

– Rekryteringsprocessen är kritisk. Även om det är viktigt med utbildning och träning så börjar allt med att välja rätt person, säger Peter Tedeholm, som har doktorerat vid institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet. 

Peter Tedeholm
Peter Tedeholm har i sin avhandling haft ett särskilt fokus på egenskaper som är svåra att utveckla efter 25 års ålder. Foto: Ulf Sirborn

Peter Tedeholm har validerat nuvarande urvalsprocesser genom en djupdykning i insatspolisers personlighet, kognitiva och fysiska förmågor med särskilt fokus på egenskaper som är svåra att utveckla efter 25 års ålder. 

– Varje människa är unik. Vi har distinkta förmågor och personlighetsdrag utöver vår kunskap och till viss del också våra färdigheter, vilket avgör lämpligheten för specifika arbetsuppgifter, säger han. 

För att kvalificera sig till Nationella insatsstyrkan krävs det att man har rätt bakgrund och kan leverera goda prestationer på tester av kognitiva och fysiska förmågor samt personlighetsbedömningar. Urvalsprocessen avslutas med ett fysiskt och psykiskt krävande arbetsprov.

Krav på en insatspolis

Viktiga egenskaper för en insatspolis är emotionell stabilitet, att vara målinriktad och en lagspelare. Ihärdighet, det vill säga att inte ge upp, värderas också högt. 

Utöver det behövs en mycket god fysisk förmåga, framför allt hög syreupptagningsförmåga för att klara ansträngande uppgifter med bibehållet fokus. Det krävs goda kognitiva förmågor för att lösa komplicerade uppgifter, stressiga situationer och för att snabbt tillägna sig kunskap.

Flera av dessa önskvärda egenskaper har Peter Tedeholm också kunnat påvisa i Nationella insatsstyrkan idag. 

– Min avhandling visar också att det finns ett behov av vetenskapligt grundade arbetsanalyser för en effektivare urvalsprocess, inom såväl Nationella insatsstyrkan som hela poliskåren, säger Peter Tedeholm.

Förändra rekryteringen

Han menar att det är viktigt att polisen definierar sina olika roller som utredare, patrullerande polis, trafikpolis, förhandlare, cyberpolis, ungdoms- och barnutredare, spanare, insatspolis, med mera, för att optimera rekryteringen därefter. 

Idag är det en och samma urvalsväg för alla som vill bli poliser. Det finns anledning att diskutera om polis är ett yrke eller en stor variation av flera yrkesroller, menar Peter Tedeholm.
 
– Sannolikt behövs fler rekryteringsprofiler för att möta framtidens behov. Utan arbetsanalyser riskerar vi att sätta fel person på fel plats, vilket blir ineffektivt om vi vill nå polisens övergripande mål, det vill säga bekämpa brottslighet och göra vårt land tryggt och säkert. Vi behöver förändra hur vi rekryterar med två mål för ögonen; fler poliser och rätt individer på rätt plats, säger Peter Tedeholm.  

 

Doktorsavhandling

Title: Personnel selection in tactical intervention units
Author: Tedeholm, Peter G 
Department: Inst för fysiologi och farmakologi / Dept of Physiology and Pharmacology

View/Open:   Thesis_Peter_Tedeholm.pdf (1.004Mb)