Publicerad: 2022-08-23 11:23 | Uppdaterad: 2022-08-23 11:22

Ökande användning av farliga konserveringsmedel – åtgärder krävs för att skydda hälsa och miljö

Många konserveringsmedel och andra biocider är starkt allergiframkallande vid hudkontakt. Färg, klister och spackel är exempel på produkter som ofta innehåller dessa skadliga kemikalier.
Foto: Pixabay

Användning av farliga konserveringsmedel i kemiska produkter har ökat dramatiskt under åren 1995–2018. Flera av dessa är starkt allergiframkallande och kan ge upphov till livslång allergi som påverkar arbetsförmåga och livskvalitet. En ny studie från Institutet för miljömedicin (IMM) uppmärksammar behovet av åtgärder för att skydda människors hälsa och miljön.

Många konserveringsmedel och andra biocider är starkt allergiframkallande vid hudkontakt. Flera är också skadliga för miljön. Allergin är livslång och den som blivit allergisk måste undvika hudkontakt med ämnet för att inte bli sjuk i allergiskt kontakteksem som påverkar arbetsförmåga och livskvalitet negativt.

Kraftigt ökad användning

Syftet med den aktuella studien var att öka kunskapen om hur EU:s kemikalielagstiftning och användningen av de mest problematiska konserveringsmedlen i kemiska produkter har utvecklats över tid, medan användningen i kosmetika är mera känd. Resultaten visar att användningen av de mest problematiska ämnena har ökat mycket kraftigt. Studien visar också att information om innehåll av konserveringsmedel ofta saknas på grund av regelverkets utformning. De enda produkter som idag måste ha innehållsdeklaration av konserveringsmedel på förpackningen är kosmetika samt tvätt- och rengöringsmedel. Vissa konserveringsmedel, framför allt isotiazolinoner, har orsakat massiva utbrott av kontaktallergi på grund av omfattande användning. Det är därför ofta svårt att undvika riskabel kontakt och hudsjukdom. Färg, klister och spackel är exempel på produkter som ofta innehåller dessa skadliga kemikalier.

Den kraftigt ökande användningen av konserveringsmedel och andra biocider är alarmerande. Det krävs snabba och effektiva åtgärder för att skydda människors hälsa och miljön.

Professor em. Carola Lidén vid IMM på Karolinska Institutet.

Studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Contact Dermatitis, innehåller en översikt av gränsvärden för drygt 20 vanliga och allergiframkallande konserveringsmedel och en analys av data ur produktregistret för samma ämnen åren 1995–2018. I studien diskuteras även hur EU:s kemikalielagstiftning kan användas mer effektivt och hur industrin kan minska användningen av farliga konserveringsmedel.

Publikation

Preservatives in non-cosmetic products: Increasing human exposure requires action for protection of health 
Carola Lidén, Niklas Andersson, Ian R White,
Contact Dermatitis, online 6 juli 2022, https://doi.org/10.1111/COD.14181

Kontaktperson

Carola Lidén

Professor

Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet