Publicerad: 2020-06-15 11:47 | Uppdaterad: 2020-06-15 11:53

Anslag till forskning om arbetslivet under coronapandemin

Illustration av distansarbetande person med en katt på skrivbordet.
Distansarbete har varit vanligt under covid-19-pandemin, illustrationen är hämtad från Pixabay. Foto: Public domain

Tre forskare vid Karolinska Institutet har fått anslag från AF Försäkring för forskning om hur covid-19 och pandemin påverkar arbetsmiljö, hälsa och ledarskap. Sammanlagt rör det sig om närmare 11 miljoner kronor i forskningsbidrag.

– Coronaviruset påverkar arbetsmarknaden och människor i hela Sverige på ett eller annat sätt och vi vill verkligen att forskningen vi ger stöd till ska komma till nytta ute i arbetslivet. Därför känns det väldigt angeläget och bra att vi nu kan bevilja nio nya forskningsprojekt med fokus på effekterna av covid-19 pandemin på arbetsmiljö och hälsa, säger Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på AFA Försäkring i ett pressmeddelande.  

AFA Försäkrings utlysning för forskning om covid-19 kopplad till arbetslivsfrågor är öppen fram till 1 oktober 2020. I denna fördelningsomgång delas nio anslag ut, varav tre alltså går till forskare verksamma vid Karolinska Institutet:

Psykisk ohälsa och behov av psykologiska stödinsatser hos vårdpersonal

Aleksandra Sjöström Bujacz, institutionen för klinisk neurovetenskap, tilldelas 3 098 000 kronor för att följa utvecklingen av psykologiska reaktioner hos vårdpersonal inblandad i vården av patienter med covid-19, för att kartlägga kontextuella faktorer som riskerar att leda till ohälsa. Projektet ska utifrån kartläggningen utveckla psykologiska stödfunktioner för vårdpersonal, som till exempel grupphandledningsträffar och chefsstöd. Projektet beräknas pågå till 2023.

Arbetsmiljö, hälsa och ekonomi hos Sveriges kiropraktorer och naprapater

Iben Axén, Institutet för miljömedicin, tilldelas 3 766 000 kronor för att studera hur kiropraktorer och naprapater hanterar och upplever covid-19-pandemin och hur den påverkar deras hälsa och deras verksamhet nu och över tid. Projektet ger en unik möjlighet att fördjupa kunskaperna om småföretagare inom vårdområdet med stor risk för smitta. Projektet beräknas pågå till 2023. 

Effekter på arbetsmiljön i digitalt medierat distansarbete

Kristina Palm, institutionen för lärande, informatik, management och etik, tilldelas 3 916 000 kronor för att ta fram kunskap om arbetsmiljö, välbefinnande och produktivitet i arbetslivet vid påtvingat digitalt medierat distansarbete i hemmet. Även de mer långsiktiga effekterna av hemarbetet och vilka erfarenheter och arbetssätt som tas med in i det ”normala” arbetslivet efter att restriktionerna lättas, kommer att studeras. Både tjänstemän, handläggare och chefer kommer att intervjuas i två organisationer inom kommunal sektor. Intervjuerna tar sin utgångspunkt i fotografier som deltagarna i studien tagit på sin arbetsvardag. Projektet beräknas pågå till och med 2022. Kristina Palm är även verksam som forskare vid KTH och Karlstads universitet.