Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
CLINICUM är en del av den regionövergripande satsning som syftar till att stärka kvalitéten på klinisk och translationell forskning. I sin helhet består CLINICUM av en central funktion samt sju noder vilka representerar vårdgivarorganisationerna i Region Stockholm samt SLSO. Nodernas verksamhet syftar till att erbjuda vetenskaplig rådgivning samt att tillhandahålla metodologiskt stöd och vägledning vid planering och utförande av forskningsprojekt.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Medicinsk biokemi och biofysik, Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Fysiologi och farmakologi, Neurovetenskap, Cell- och molekylärbiologi, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Biovetenskaper och näringslära, Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Under 2021 startades Clinicum-projektet med uppdrag att utreda förutsättningar, resurser och möjlig modell för metodologiskt forskarstöd, enklare åtkomst till hälsodata samt främjande av forskningssamverkan mellan KI och Region Stockholm. Projektet Clinicum har nu övergått till implementering med uppdrag att upprätta stödet och föreslå hur metodstödet långsiktigt ska fungera.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI webbförvaltning
2023-06-09