Publicerad: 2020-08-07 12:06 | Uppdaterad: 2020-08-20 16:52

Nya insikter om immunförsvarets reaktion vid svår covid-19

Bilden illustrerar eosinofiler, en typ av vita blodkroppar i blodet
Vita blodkroppar av typen eosinofiler visar sig spela en viktig roll vid covid-19. Illustration: Getty Images

Forskare vid Karolinska Institutet har genomfört avancerade analyser av immunsystemets aktivering hos svårt sjuka covid-19-patienter. På så vis har de lyckats identifiera flera celltyper som har en central funktion i immunförsvarets reaktion på det nya coronaviruset och överreaktion vid svår sjukdom. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Cell Reports Medicine.

Portrait of Petter Brodin.
Petter Brodin. Foto: Ulf Sirborn

– De här fynden är värdefulla för att vi bättre ska kunna utvärdera patienter i kliniken, men också för utvecklingen av nya behandlingar som modulerar och lindrar immunförsvarets överreaktion vid svår covid-19, säger Petter Brodin, läkare och forskare i immunologi vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, som lett studien.

Analyserna har gjorts vid Science for Life Laboratory, SciLifeLab, i Solna med prover från svårt sjuka covid-19-patienter vårdade i Helsingfors. Forskarna använde en kombination av avancerade tekniker för att analysera hela immunsystemets sammansättning och funktion i upp till 14 upprepade blodprover ifrån varje patient.

– Detta har möjliggjort en ovanligt noggrann analys av immunsystemets aktivering vid svår covid-19. Vi har beskrivit flera nya detaljer i immunförsvarets reaktion på viruset och överreaktion vid svår sjukdom, säger Petter Brodin.

Flera viktiga fynd

Resultaten visar bland annat att en typ av vit blodkropp som kallas eosinofiler, som är väldokumenterade vid astma men har en mindre välkänd roll i virusinfektioner i lungan, spelar en viktig roll vid covid-19. Dessa celler expanderar i blodet precis innan patienterna förvärras i sin lungfunktion och utvecklar så kallad ARDS (acute respiratory distress syndrome) och hyperinflammation i lungan och behöver intensivvård. En annan typ av vit blodkropp, basofilerna, tycks spela en roll i utvecklingen av effektivt antikroppssvar under infektionen.

Forskarna har även kartlagt hur immunsystemet återhämtar sig hos de patienter som blir bättre efter svår covid-19.

Studien finansierades av donationer från Bure Equity AB och Jonas and Christina af Jochnick Foundation till Karolinska Institutet.

Publikation

”Systems-level immunomonitoring from acute to recovery phase of severe COVID-19”. Lucie Rodriguez, Pirkka T Pekkarinen, Tadepally Lakshmikanth, Ziyang Tan, Camila Rosat Consiglio, Christian Pou, Yang Chen, Constantin Habimana Mugabo, Ngoc Anh Nguyen, Kirsten Nowlan, Tomas Strandin, Lev Levanov, Jaromir Mikes, Jun Wang, Anu Kantele, Jussi Hepojoki, Olli Vapalahti, Santtu Heinonen, Eliisa Kekäläinen, Petter Brodin. Cell Reports Medicine, online 5 augusti 2020, doi: 10.1016/j.xcrm.2020.100078.