Publicerad: 2020-06-25 11:15 | Uppdaterad: 2020-06-25 11:18

Ny studie visar på skillnader i hjärtats fysiologi mellan kvinnor och män

Jannike Nickander och Martin Ugander
Jannike Nickander och Martin Ugander

Forskare vid gruppen Klinisk fysiologi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet har med hjälp av ny teknik kunnat visa på skillnader mellan genomblödningen i kvinnors och mäns hjärtan. Studiens resultat publicerades nyligen i tidskriften Scientific Reports.

Ny teknik möjliggör idag kvantitativ avbildning av genomblödning i hjärtat med magnetkameraundersökning - MR.

-Vi lät friska frivilliga genomgå genomblödnings-MR under läkemedelsbelastning för att undersöka genomblödningen i hjärtat, säger Jannike Nickander, vid gruppen Klinisk fysiologi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi. 

Studien visar att kvinnor har en högre genomblödning, blodvolym och extracellulär volym jämfört med män under pågående läkemedelsbelastning, och att kön är en enskilt bidragande faktor till både extracellulär volym och genomblödning jämfört med andra mått såsom blodets sammansättning eller hjärtats storlek.

Könsskillnader i hjärtats fysiologi

Studien ger mekanistisk insikt i könsskillnader i hjärtats fysiologi, och skillnaderna kan utgöra en delförklaring till skillnaden i dödlighet i hjärtsjukdomar mellan män och kvinnor. Att kvinnor har högre extracellulär volym, längre avstånd mellan hjärtcellerna, kan vara en förklaring till varför de har ett behov av högre genomblödning. Men det kan också vara så att en högre extracellulär volym och högre genomblödning beror på att kvinnor har ett högre antal kapillärer, de allra minsta blodkärlen som försörjer hjärtat med syre. Den teorin undersöks nu i ett stort material av frisk hjärtvävnad i olika åldersgrupper från både män och kvinnor.

Genomblödning MRI

Studien har letts av Martin Ugander, vid gruppen Klinisk fysiologi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi och har genomförts som ett samarbete mellan forskare vid Karolinska Institutet och NIH.

Studien genomfördes med stöd av Karolinska Institutet, Hjärt-Lungfonden, Vetenskapsrådet och Region Stockholm.

Publikation

Females have higher myocardial perfusion, blood volume and extracellular volume compared to males – an adenosine stress cardiovascular magnetic resonance study. Jannike Nickander, Raquel Themudo, Andreas Sigfridsson, Hui Xue, Peter Kellman & Martin Ugander, Scientific Reports volume 10, Article number: 10380 (2020) online 25 June 2020, doi.org/10.1038/s41598-020-67196-y

Kontakt

Jannike Nickander Anknuten till Forskning