Publicerad: 2019-08-09 11:31 | Uppdaterad: 2019-11-15 14:10

Ny signalväg som reglerar bröstcancer

När celler utsätts för tumördrivande mutationer triggas en stressreaktion kallad cellulär senescens, som stoppar celldelning och på så sätt utgör den huvudsakliga skyddsbarriären mot cancer. Forskare vid Karolinska Institutet har nu upptäckt en tidigare okänd molekylär signalväg som reglerar cellulär senescens i bröstcancer.

Staffan Strömblad, foto: Ulf Sirborn.

Studien som publiceras i Nature Communications har letts av doktoranden Tânia Costa tillsammans med professor Staffan Strömblad vid institutionen för biovetenskaper och näringslära. Tillsammans med sina kollegor visar de att signalproteinet PAK4 är överuttryckt i bröstcancer och korrelerar till dålig prognos för bröstcancerpatienter.

Studien visar även att PAK4 kan få bröstkörtelceller som utsätts för tumördrivande mutationer att undgå senescens och alltså ta sig igenom denna skyddsbarriär mot cancer.  

– Genom att hämma PAK4 kan vi också restaurera cellulär senescens när cancer väl har uppstått, detta genom en signalväg som också inkluderar två proteiner som styr genuttryck, RelB och CEBPß. Hämning av PAK4 kan därför utvecklas som en möjlig ny terapi mot bröstcancer. Dessa upptäckter kan leda till utveckling av nya strategier inte bara för att behandla cancer, utan även för att påverka åldrande och andra sjukdomar där cellulär senescens utgör en viktig process, säger Staffan Strömblad.

Forskningen har finansierats med anslag från Vetenskapsrådet, Radiumhemmets forskningsfonder, Cancerfonden, Temacentrum för bröstcancer vid Karolinska Institutet samt Portuguese Foundation for Science and Technology.

Publikation

PAK4 suppresses RELB to prevent senescence like growth arrest in breast cancer
Tânia D.F. Costa, Ting Zhuang, Julie Lorent, Emilia Turco, Helene Olofsson, Miriam Masia-Balague, Miao Zhao, Parisa Rabieifar, Neil Robertson, Raoul Kuiper, Jonas Sjölund, Matthias Spiess, Pablo Hernández Varas, Uta Rabenhorst, Pernilla Roswall, Ran Ma, Xiaowei Gong, Johan Hartman, Kristian Pietras, Peter D. Adams, Paola Defilippi, Staffan Strömblad
Nature Communications, online 9 August 2019, doi: 10.1038/s41467-019-11510-4