Publicerad: 2019-11-26 07:35 | Uppdaterad: 2020-09-24 17:53

Ny metod kopplar variant av vanligt herpesvirus till MS

Vetenskaplig bild av celler och virus.
Celler infekterade med humant herpesvirus-6. Genrebild från National Cancer Institute i USA. Foto: Public Domain CC0

Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat en metod för att särskilja mellan två olika typer av ett vanligt herpesvirus (HHV-6) som har kopplats till multipel skleros. Genom att analysera antikroppar i blodet mot det protein som mest skiljer herpesvirus 6A och 6B åt kunde forskarna visa att MS patienter i högre utsträckning bar på herpesvirus 6A än friska personer. Resultatet, som publiceras i tidskriften Frontiers in Immunology, tyder på att HHV-6A kan spela en roll i utvecklandet av MS.

Multipel skleros, MS, är en autoimmun sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet. Det är oklart vad som orsakar sjukdomen, men en möjlig förklaring kan vara att virusinfektioner på olika sätt lurar immunsystemet att angripa kroppens egen vävnad. Humant Herpesvirus 6 (HHV-6) har tidigare kopplats till MS men då har det inte gått att skilja på 6A och 6B. HHV-6B vet man, genom att man har kunnat isolera virus från det sjuka barnet, att det orsakar lindrigare tillstånd som 3-dagarsfeber hos barn, men det har varit oklart om HHV-6A ger upphov till någon sjukdom.

Enligt uppskattningar drabbas så många som upp till 80 procent av alla barn av HHV-6 viruset innan 2-årsålder, och många bär också på ett skydd i form av antikroppar mot just detta virus resten av livet. Men eftersom det inte har gått att skilja de två varianterna åt i efterhand har det varit svårt att säga om HHV-6A eller B är en riskfaktor för MS.

I den här studien lyckades dock forskarna skilja mellan just A och B viruset genom att analysera antikroppar i blodet mot det protein—immediate early protein 1A och 1B (IE1A och IE1B)—som är mest olika mellan de två virusen.

Photo of Anna Fogdell Hahn.
Anna Fogdell-Hahn, docent vid institutionen för klinisk neurovetenskap. Foto: Mattias Bronge.

Stort genombrott

– Det är ett stort genombrott för både MS och herpesvirusforskningen. Dels ger det stöd till teorin att HHV-6A kan vara en bidragande orsak till utvecklingen av MS, dels kan vi nu med den här nya metoden börja ta reda på hur vanliga de här två olika varianterna av HHV-6 är, något man inte kunnat kartlägga tidigare, säger Anna Fogdell-Hahn, docent vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet och en av studiens seniora författare.

Forskarna jämförde antikroppsnivåer i blodprover hos drygt 8,700 MS-patienter med fler än 7,200 friska personer vars kön, födelsedatum, blodprovsdatum och andra faktorer matchade de MS-sjuka. De konstaterade att personer med MS hade 55 procent högre risk för att bära antikroppar mot HHV-6A proteinet än kontrollgruppen. I en subgrupp på nästan 500 personer, vars blodprov tagits innan sjukdomen debuterade, var risken för att utveckla framtida MS mer än dubblerad om de hade haft HHV-6A. Desto yngre personerna var när viruset upptäcktes i blodet, desto högre var risken för att utveckla framtida MS. HHV-6B däremot var inte kopplat till MS, snarare hade MS-sjuka lägre nivåer av antikroppar mot IE1B.

Samverkande virusinfektioner

Antikroppar mot Epstein–Barr virus (EBV), ett annat herpesvirus som är associerat med MS, analyserades med samma metod och forskarna kunde visa att om man hade ett högt svar mot både EBV och IE1A så hade man en ytterligare ökad risk för MS. Detta indikerar att det kan vara flera virusinfektioner som samverkar för att orsaka MS.

– Både HHV-6A och 6B kan infektera hjärnans celler, men gör det på lite olika sätt. Därför är det nu intressant att gå vidare och försöka kartlägga hur viruset skulle kunna påverka uppkomsten av MS, säger Anna Fogdell-Hahn.

Forskningen har finansierats med anslag från Vetenskapsrådet, Stockholms läns landsting, Hjärnfonden, Neuroförbundet, Margareta af Ugglas Foundation, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, MultipleMS Horizon 2020, Multiple Sclerosis Society of Canada och Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning. Vissa av forskarna har tidigare mottagit finansiering/arvoden av läkemedelsbolag i olika sammanhang. Se den vetenskapliga artikeln för en fullständig förteckning.

Video

Publikation

Increased serological response against human herpesvirus 6A is associated with risk for multiple sclerosis”. Elin Engdahl, Rasmus Gustafsson, Jesse Huang, Martin Biström, Izaura Lima Bomfim, Pernilla Stridh, Mohsen Khademi, Nicole Brenner, Julia Butt, Angelika Michel, Daniel Jons, Maria Hortlund, Lucia Alonso-Magdalena, Anna Karin Hedström, Louis Flamand, Masaru Ihira, Tetsushi Yoshikawa, Oluf Andersen, Jan A. Hillert, Lars Alfredsson, Tim Waterboer, Peter Sundström, Tomas Olsson, Ingrid Kockum, Anna Fogdell-Hahn, Frontiers in Immunology, online November 2019, DOI: 10.3389/fimmu.2019.02715