Publicerad: 2020-12-10 17:00 | Uppdaterad: 2020-12-11 11:27

Ny forskning identifierar vilka T-celler som patrullerar kroppen

Illustration som symboliserar immunförsvaret, med en person som har en säker sköld mot angrepp.
Illustration: Getty Images.

Blodet utgör den främsta källan för studier av immunförsvaret trots att de flesta sjukdomar bekämpas av immunceller i kroppens vävnader. En ny studie från Karolinska Institutet och University of Pennsylvania identifierar vilka immunceller som patrullerar vävnader och cirkulerar tillbaka till blodet i människor. Studien som publiceras i Cell visar på att inte alla T-celler patrullerar vävnader – en del återfinns främst i blodet och utgör där en unik del av vårt immunförsvar.

De vita blodkroppar som kallas T-celler är en mycket viktig del av kroppens immunförsvar. För att söka igenom kroppen på jakt efter skadliga hot, som virus och olika cancerformer, rör de sig från blodet, ut i kroppens vävnader och tillbaka igen, de recirkulerar.

Det finns olika T-celler som fungerar på olika sätt. En del av dessa kallas för mördar-T-celler, CD8+, och har främst blivit sammankopplade med sin förmåga att kunna ta död på virusinfekterade celler eller tumörer.

Det behövs mer forskning på människor för att bättre förstå recirkulationens betydelse för immunförsvaret. Nu har forskare vid Karolinska Institutet och University of Pennsylvania, USA, studerat vilka immunceller som under normala förhållanden rör sig från vävnaden till blodet hos människor.

Forskarna har analyserat blod, olika organ samt lymfvätska, som transporterar immunceller, från den vänstra lymfstammen. Det är kroppens största lymfkärl och samlar upp lymfvätskan från ben, bäcken, buken, vänster arm, vänster sida av bröstkorgen, halsen och huvudet.   

Mördar-T-celler

Porträtt av Marcus Buggert.
Marcus Buggert. Foto: privat

Resultaten bekräftar äldre studier på djur som identifierar T-celler som den vanligaste celltypen i immunsystemet som cirkulerar från vävnader och tillbaka till blodet.

– Det visar sig att mördar-T-celler skilde sig mycket åt mellan blod och lymfvätska. Genom olika tester kunde vi påvisa att sådana T-celler med de främsta ”mördaregenskaperna” framför allt finns i blodet, och inte recirkulerar från vävnader under normala förhållanden. Det betyder att många av de T-celler som vi under alla år har studerat i blodet kanske utgör en mindre roll i vårt försvar mot inkräktare än vad vi tidigare trott, säger Marcus Buggert, biträdande lektor på institutionen för medicin, Huddinge, Karolinska Institutet, och studiens försteförfattare.

Forskning om covid-19

Detta är bara en av flera studier som påvisar att T-celler i blodet tydligt skiljer sig från T-celler i vävnad.

– De här resultaten betyder att studier av immunceller i blodet, inte minst vad gäller nuvarande studier av covid-19, inte kan översättas till vad som sker ute i en vävnad där virus sprider sig, säger Marcus Buggert.

Eftersom studien identifierar vilken typ av T-celler som kan röra sig mellan vävnad och blod, har resultaten betydelse för olika pågående kliniska prövningar med modifierade T-celler.

Skräddarsy T-celler

– Rent teoretiskt har vi nu förmågan att kunna skräddarsy T-celler som effektivt kan migrera till vävnader och därigenom förbättra effekten av immunterapier mot solida tumörer, autoimmuna sjukdomar samt latenta infektioner, som exempelvis hiv. Att förstå hur vi kan uppnå det och att ta reda på mördar-T-cellers faktiska funktion i vävnader är nästa frågor vi försöker besvara, säger Marcus Buggert.

Studien är bland de första av sitt slag på människor med djur som kontrollgrupp.

Forskningen finansieras av Vetenskapsrådet, Karolinska Institutet, Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, Jeanssons Stiftelser, Åke Wibergs Stiftelse, Svenska Läkaresällskapet, Cancerfonden, Barncancerfonden, Magnus Bergvalls Stiftelse, Lars Hiertas Stiftelse, Stiftelsen Läkare mot AIDS forskningsond, Jonas Söderqvists Stiftelse, och Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond. Det finns inga rapporterade intressekonflikter.

Publikation

”The identity of human tissue-emigrant CD8+ T cells”. Marcus Buggert, Laura A. Vella, Son Nguyen, Vincent Wu, Zeyu Chen, Takuya Sekine, André Perez-Potti, Colby R. Maldini, Sasikanth Manne, Samuel Darko, Amy Ransier, Leticia Kuri-Cervantes, Alberto Sada Japp, Irene Bukh Brody, Martin A. Ivarsson, Jean-Baptiste Gorin, Olga-Rivera Ballesteros, Laura Hertwig, Jack P. Antel, Matthew E. Johnson, Afam Okoye, Louis Picker, Golnaz Vahedi, Ernesto Sparrelid, Sian Llewellyn-Lacey, Emma Gostick, Johan Sandberg, Niklas Björkström, Amit Bar-Or, Yoav Dori, Ali Naji, David H. Canaday, Terri M. Laufer, Andrew D. Wells, David A. Price, Ian Frank, Daniel C. Douek, E. John Wherry, Maxim G. Itkin, Michael R. Betts. Cell, online 10 december 2020, doi: 10.1101/2020.08.11.236372.