Publicerad: 2023-03-14 13:05 | Uppdaterad: 2023-03-14 13:18

Ny behandling kan förbättra pumpförmågan vid hjärtsvikt

Dekorativ bild
Foto: Getty Images

En klinisk studie vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset visar att hungerhormonet ghrelin kan öka hjärtats pumpförmåga vid hjärtsvikt. Resultaten har publicerats i tidskriften European Heart Journal.

Cirka 200 000 svenskar beräknas leva med hjärtsvikt, som är ett tillstånd där hjärtats pumpförmåga försämrats, till exempel efter hjärtinfarkt eller kärlkramp. Vid hjärtsvikt är hjärtmuskeln försvagad och orkar inte pumpa runt så mycket blod som behövs för att ge kroppen tillräckligt med syre och näring. Det finns behandlingar som bromsar förloppet, men det saknas metoder för att direkt öka hjärtats pumpförmåga.

Ghrelin är ett hormon som finns naturligt i kroppen med många mottagarceller i hjärtmuskulaturen. Det stimulerar aptiten och frisätter tillväxthormoner, och forskarna tror att dess receptor kan vara en bra måltavla för att stimulera hjärtats pumpförmåga.

Lars Lund
Lars Lund, professor vid Karolinska Institutet. Foto: Martin Stenmark

– Hjärtsvikt är den vanligaste orsaken till sjukhusinläggning bland äldre och kopplat till dålig livskvalitet och hög dödlighet. Om vi kan hitta sätt att öka hjärtats pumpförmåga, kan vi potentiellt förbättra både livskvalitet och prognos för dessa patienter, säger Lars Lund, som lett studien och är professor vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

I studien lottades 30 hjärtsviktpatienter vid ME Kardiologi på Karolinska Universitetssjukhuset till antingen aktiv behandling med ghrelin eller placebo som gavs i droppform under två timmar. Varken patienterna eller läkarna visste vem som fick den aktiva substansen. Deltagarna följdes upp efter två till fem dygn.

Ökade pumpförmågan med 28 procent

Efter två timmars behandling hade hjärtminutvolymen, dvs den blodmängd som hjärtat pumpar ut under en minut, ökat med 28 procent i snitt hos patienterna som hade fått ghrelin, vilket kan jämföras med en liten minskning hos placebogruppen. Ökningen berodde på att mer blod pumpades ut ur hjärtat per slag, då taktslagen var oförändrade eller något långsammare. Vid uppföljningen efter två till fem dagar var pumpförmågan cirka 10 procent högre i ghrelingruppen jämfört med placebogruppen.

Forskarna noterade inga allvarliga biverkningar. Av okänd anledning hade ghrelingruppen något ökade nivåer av en biomarkör för hjärtsvikt, men fler studier behövs för att reda ut om det finns ett verkligt samband eller inte. I den aktuella studien undersöktes en liten patientgrupp och uppföljningen var kort, vilket gör det svårt att veta hur behandlingen fungerar i större patientgrupper under längre tid.

För att studera de underliggande mekanismerna bakom ökningen av pumpfunktionen studerade forskarna också mushjärtceller i laboratorium. De observerade att behandling med ghrelin ökade hjärtcellernas sammandragande funktion, och de identifierade en ny molekylär mekanism för denna ökning.

Nu vill forskargruppen gå vidare med större kliniska studier och har med hjälp av KI:s inkubator, KI Innovations, startat ett bolag, AnaCardio, som utvecklar molekyler i syfte att aktivera ghrelinreceptorn och öka hjärtats pumpförmåga.

Flera av forskarna har rapporterat potentiella intressekonflikter, inklusive ersättning från olika läkemedelsbolag för rådgivning och föreläsningar. Lars Lund är grundare till AnaCardio, som utvecklar ghrelinbehandling för hjärtsvikt.

Publication

Acyl ghrelin improves cardiac function in heart failure and increases fractional shortening in cardiomyocytes without calcium mobilization.” Lars H. Lund, Camilla Hage, Gianluigi Pironti, Tonje Thorvaldsen, Ulrika Ljung-Faxén, Stanislava Zabarovskaja, Kambiz Shahgaldi, Dominic-Luc Webb, Per M. Hellström, Daniel C. Andersson, Marcus Ståhlberg. European Heart Journal (Eur Heart J), online March 14, 2023, doi: 10.1093/eurheartj/ehad100