Publicerad: 2020-05-25 16:24 | Uppdaterad: 2020-06-03 08:16

Ny avhandling: "Using CSF biomarkers to understand mechanisms of behavioral changes and effects of drug treatment in dementia"

Victor Bloniecko Kallio, doktorand vid sektionen för klinisk geriatrik. Den 27 maj 2020 kommer du att försvara din avhandling "Using CSF biomarkers to understand mechanisms of behavioral changes and effects of drug treatment in dementia", vad handlar den om?

Porträtt av Victor Bloniecki Kallio
Victor Bloniecki Kallio

Neuropsykiatriska symptom (NPS) drabbar mer än 90 % alla patienter med demenssjukdom och bidrar kraftigt till sjukdomsbördan. Tyvärr är både behandlingsmöjligheterna samt kunskaperna om patofysiologin vid NPS för närvarande bristfälliga. Min avhandling fokuserar på sambanden mellan NPS och biomarkörer i ryggmärgsvätskan samt undersöker huruvida nuvarande läkemedelsbehandlingar påverkar dessa biomarkörer. 

Vilka är de viktigaste resultaten? 

Vi fann att tau-medierad patologi, som är en del av den underliggande mekanismen vid Alzheimers sjukdom, ter sig bidra till NPS medan synaptisk dysfunktion bidrar till NPS vid vaskulär demens. Vi har även sett att behandling med det antipsykotiska preparatet Risperidon kan försämra den underliggande neurodegenerativa processen genom att påverka amyloid-patologi. 

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa? 

Den här avhandlingen bidrar med information om möjliga orsaker till varför NPS uppkommer vilket på sikt förhoppningsvis kan bidrar till bättre behandling och omhändertagande av NPS

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska? 

Ja, neurovetenskap har alltid varit ett av mina intressen och kommer säkerligen vara en del av min framtid.

Kontakt

Victor Bloniecki Kallio Anknuten till Forskning