Publicerad: 2024-06-12 12:21 | Uppdaterad: 2024-06-12 12:23

Ny avhandling undersöker sambandet mellan autofagi och amyloid-β- och tau-proteiner i Alzheimers sjukdom

Hallå där Johanna Mayer, doktorand vid avdelningen för neurogeriatrik. Den 17 juni försvarar du din avhandling "The role of autophagy in Aβ and tau metabolism in Alzheimer’s disease". Vad handlar den om?

Kvinna med labbrock ler och tittar in i kameran. Hon håller i två provrör.
Johanna Mayer, doktorand vid avdelningen för neurogeriatrik, NVS. Foto: Liza Simonsson

Vi strävar efter att bättre förstå mekanismerna bakom Alzheimers sjukdom. I Alzheimers ackumuleras skadliga proteiner, och det cellulära återvinningsystemet, kallat autofagi, fungerar inte som det ska. Denna avhandling undersöker sambandet mellan autofagi och amyloid-β- och tau-proteiner i Alzheimers sjukdom.

Vilka är de viktigaste resultaten? 

Vi upptäckte att mössmodeller med amyloid-β-patologi uppvisar liknande autofagidysfunktioner som observerats i mänskliga Alzheimers hjärnor, vilket gör dem värdefulla för studier av sjukdomen. Dessutom visade vi i en cellkulturmodell att hämning av autofagi påverkade den intracellulära transporten och bearbetningen av amyloid-β-förstaproteinet. I en mössmodell med tau-patologi försämrades sjukdomsförloppet och minnesförlusten vid genetisk borttagning av autofagi.

Hur kan denna nya kunskap bidra till att förbättra människors hälsa?  

Våra resultat belyser den avgörande rollen som fungerande autofagi spelar i att motverka Alzheimers sjukdom. Dessa resultat kan hjälpa andra forskare att utveckla nya strategier för att modulera autofagi som en potentiell behandling för Alzheimers sjukdom.

Vad väntar i framtiden för dig? Kommer du att fortsätta bedriva forskning?  

Under mina doktorandstudier upptäckte jag min passion för vetenskapskommunikation, och jag ser fram emot att följa den vägen för att främja tillgängligheten av vetenskapliga framsteg och förbättra människors liv.

Kontakt

Johanna Mayer Doktorand-L