Publicerad: 2019-10-17 10:12 | Uppdaterad: 2019-10-17 13:08

Ny avhandling undersöker och utvärderar Tobaksavvänjning på recept

Hallå där Anne Leppänen, doktorand vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Prevention Policy and Practice (PPP), som disputerar med sin avhandling "Tobacco Cessation on Prescription – a primary healthcare intervention targeting socioeconomically disadvantaged areas in Stockholm". Vad handlar den om?

Anne Leppänen holding her thesis in front of her before nailing it at LIME.
Anne Leppänen spikar sin avhandling vid institutionen för lärande, informatik, management och etik. Foto: Fanny Goude.

– Den undersöker och utvärderar Tobaksavvänjning på recept som en ny behandlingsmetod för att hjälpa patienter i primärvården att sluta använda tobak, med fokus på socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm, förklarar Anne Leppänen, som disputerar den 25 oktober 2019.

Vilka är de viktigaste resultaten? 

– Det visar sig att Tobaksavvänjning på recept upplevdes som ett verktyg som kan underlätta vårdpersonalens arbete med Tobaksavvänjning. Fler patienter lyckades även sluta använda tobak om de fick tobaksavvänjning på recept jämfört med standardbehandling.

– Dock behöver arbetet med tobaksavvänjning i primärvården stärkas och anpassas för att öka tillgängligheten av avvänjningsstöd för utsatta grupper. Insatser utanför hälso- och sjukvården behövs också för att vidare stötta den här målgruppen att sluta använda tobak. 

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta? 

– Förhoppningsvis kan kunskapen omsättas i praktiken för att förbättra hälso- och sjukvårdens arbete med tobaksavvänjning, och på så sätt hjälpa fler patienter att sluta använda tobak. 

Vad kommer du att göra nu?

– Planen är att fortsätta forska och utvärdera långtidseffektiviteten och en eventuell spridning av metoden.

Kontakt