Disputationer Disputation: Anne Leppänen

2019-10-25 9:30 - 23:59 Add to iCal
Campus Solna Inghesalen, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, Karolinska Institutet, Solna

Välkommen till Anne Leppänens disputation den 25 oktober 2019.

Titel

"Tobacco Cessation on Prescription : a primary healthcare intervention targeting socioeconomically disadvantaged areas in Stockholm"

Författare

Anne Leppänen, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Huvudhandledare

Tanja Tomson, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Bihandledare

Carl Johan Sundberg, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Peter LindgrenKarolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Opponent

Maria Nilsson, Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Betygsnämnd

Ulrika Winblad, Uppsala University, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning

Lydia Kwak, Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin Intervention och implementeringsforskning

Mats Börjesson, Göteborgs universitet, Sektionen för fysiologi vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi