Publicerad: 2021-09-16 16:41 | Uppdaterad: 2021-09-16 16:45

Ny avhandling undersöker läkarstudenters lärande från patienter inom primärvården

Hallå där, Karin Björklund, doktorand vid sektionen för allmänmedicin och primärvård. Den 15 oktober försvarar du din avhandling ’Students’ workplace learning in primary health care: learning from patients’. Vad handlar den om?

Porträtt av Karin Björklund, doktorand vid sektionen för allmänmedicin och primärvård, NVS.
Karin Björklund, doktorand vid sektionen för allmänmedicin och primärvård, NVS. Foto: Privat.

Huvudfokus i avhandlingen är att undersöka läkarstudenters lärande från patienter om kommunikation och patient-centrerat arbetssätt under verksamhetsförlagd utbildning i primärvården.

Vilka är de viktigaste resultaten? 

De övergripande resultaten i denna avhandling visar att läkarstudenters lärande kan stödjas genom inkludering av patienters ämnesspecifika skriftliga återkoppling till studenter under VFU i primärvård. 

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa? 

Trots tidigare beskriven nytta i det individuella hälsoutfallet av ett patient-centrerat arbetssätt under ett patientmöte som ett verktyg att nå ökad person-centrering i vården, återstår fortfarande arbete för vården att optimera t ex både förhållningssätt till patienter och patienters medverkan i beslut om egen vård. Genom att inkludera patienter i utbildning som förmedlare av återkoppling blir patienten även en viktig samarbetspartner för läkarstudenten angående utveckling av kliniska färdigheter. Incitamentet att använda patientcentrerat arbetssätt och på så vis adressera associerade hälsomarkörer blir tydligare för studenten vilket på sikt kan bidra till bättre hälsa i befolkningen.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska? 

Efter min disputation kommer jag att fortsätta i arbete med pedagogisk undervisning och projekt både inom Karolinska Institutet och i primärvården.

Kontakt