Disputationer Disputation: Karin Björklund

2021-10-15 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Alfred Nobels Allé, 23, Sal H3 samt via Zoom

Välkommen till Karin Björklunds disputation med titeln ”Students’ workplace learning in primary health care: learning from patients”.

Huvudhandledare

Med Ph.D Charlotte Leanderson, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för allmänmedicin och primärvård.

Bihandledare

Professor Terese Stenfors, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Sektionen för lärande.

Professor Gunnar Nilsson, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för allmänmedicin och primärvård

Opponent

Docent Per Kristiansson, Uppsala Universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Allmänmedicin och Preventivmedicin.

Betygsnämnd

Docent Lars Henningsohn, Karolinska Institutet, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, CLINTEC.

Professor Lena Nilsson-Wikmar, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi.

Professor Martin Fahlström, Umeå Universitet, Institutionen för klinisk vetenskap, Enhet: Professionell utveckling.

 

Disputationen kommer att hållas på svenska.

Kontakt