Publicerad: 2019-03-15 16:13 | Uppdaterad: 2019-03-15 16:17

Ny avhandling: ReWork-Stroke : content and experiences of a person-centred rehabilitation programme for return to work after stroke

Annika Öst Nilsson

Hallå där Annika Öst Nilsson, doktorand vid sektionen för arbetsterapi. Du ska disputera den 5 april med din avhandling ”ReWork-Stroke : content and experiences of a person-centred rehabilitation programme for return to work after stroke”, vad handlar den om?

Min avhandling handlar om återgång till arbete efter stroke. Vi har undersökt ett nyligen utvecklat person-centrerat rehabiliteringsprogram, ReWork-Stroke. I programmet ger en arbetsterapeut/koordinator stöd till personer som har haft stroke samt till deras arbetskamrater och chefer mestadels på arbetsplatsen samt samverkar med andra viktiga aktörer i arbetsåtergångsprocessen.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Forskningen visar att både personerna som har haft stroke och deras arbetskamrater och chefer upplever praktiska och känslomässiga utmaningar i arbetssituationen som kan vara svåra att hantera. Arbetsterapeutens/koordinatorns konkreta stöd kring strategier för att förstå och hantera olika konsekvenser av stroke i den specifika arbetssituationen har varit viktiga faktorer vid arbetsåtergång. Regelbundna arbetsplatsbesök och samarbete med olika aktörer har visat sig vara nödvändiga ingredienser i rehabiliteringsprogrammet.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Att återgå till arbete är ofta ett stort mål efter stroke och också betydelsefullt för hälsa och mående. Denna forskning kan ge ökad kunskap och förståelse för vilka utmaningar som kan uppstå på arbetsplatsen och hur man genom ett strukturerat person-centrerat arbetssätt och stöd kring individanpassade strategier kan underlätta arbetsåtergång.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska?

Min förhoppning är att kunna kombinera forskning och utveckling med kliniskt arbete inom Region Gävleborg.