Publicerad: 2019-02-26 16:56 | Uppdaterad: 2019-02-27 13:35

Ny avhandling: Return to work: exploring paths toward work after spinal cord injury and designing a rehabilitation intervention

Hallå där Lisa Holmlund, doktorand vid sektionen för arbetsterapi. Du ska disputera den 15 mars med din avhandling "Return to work: exploring paths toward work after spinal cord injury and designing a rehabilitation intervention", vad handlar den om?

Lisa Holmlund

Min avhandling fokuserar på återgång till arbete efter ryggmärgsskada. Genom att följa Medical research Councils riktlinjer för utveckling och utvärdering av komplexa interventioner genererar denna avhandling kunskap om återgång till arbete efter ryggmärgsskada. I samarbete med de aktörer som är involverade i arbetsrehabiliteringsprocessen har genererad kunskap använts för att utveckla och utvärdera genomförbarheten av en komplex intervention som kan fungera som ett komplement till nuvarande system för återgång till arbete i Sverige.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Resultaten visar vilken plats återgång till arbete har i personens vardag och kontext. Arbetsrehabiliteringsprocessen upplevdes som fragmenterad för personen och svår att navigera för professionella aktörer. Rehabiliteringsinterventionen, ReWork-SCI, var genomförbar, men modifieringar är nödvändiga innan en fullskalig prövning. Potentiellt verksamma komponenter i interventionen var: samordning baserad på en specialiserad rehabiliteringsenhet för personer med ryggmärgsskada, en icke-linjär och person-centrerad struktur som initieras genom en kartläggning av personens situation, samt dialog med arbetsgivaren.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Arbete är en stor del av en vuxen persons vardag. Delaktighet i meningsfullt arbete kan bidra till en persons hälsa och känsla av struktur och mening i vardagslivet. Arbete är också betydelse fullt för självförsörjande och för att ha tillgång till en plattform i samhället. Utvecklingen och utvärderingen av ReWork-SCI kan bidra till att förbättra kvaliteten i arbetsrehabiliteringsprocessen efter SCI.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska?

Jag ska fortsätta med en kombination av forskning, undervisning vid KI och kliniskt arbete vid det regionala rehabiliteringscentret för personer med ryggmärgsskada i Stockholm. Forskningen kommer inledningsvis att fokusera på att analysera data från intervjuer med de personer som var involverade i Re-Wok SCI och deras arbetsgivare. Jag hoppas i framtiden kunna prova effektiviteten av ReWork-SCI i en fullskalig prövning.