Publicerad: 2019-02-13 11:53 | Uppdaterad: 2019-03-04 16:37

Ny avhandling: Patient experiences and the influence on health literacy and self-care using mHealth to manage symptoms during radiotherapy for prostate cancer

Mats Christiansen

Hallå där Mats Christiansen, licentiat vid sektionen för omvårdnad. Du ska försvara din licentiatavhandling den 22 februari: ”Patient experiences and the influence on health literacy and self-care using mHealth to manage symptoms during radiotherapy for prostate cancer”, vad handlar den om?

Min avhandling undersöker hur en app under strålbehandling mot prostatacancer kan underlätta symptomhantering. Specifikt undersöks hur en mHälso-intervention används samt dess inverkan på hälsolitteracitet och egenvårdsförmåga.

Vilka är de viktigaste resultaten?

De viktigaste resultaten är att männen var följsamma i sin rapportering och att appens symptom var korrekta. Appen bidrog till en känsla av trygghet. Studierna visar att en ansenlig del av männen har bristande funktionell och kommunikativ och kritisk hälsolitteracitet. Interventionsgruppen förbättras även i kommunikativ och kritisk hälsolitteracitet under studieperioden.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Användande av mHälsointerventioner är användbart som ett stödjande verktyg i denna grupp individer. De andelar med otillräcklig hälsolitteracitet i patientgrupperna är i linje med tidigare studier, men visar på ett viktigt område att beakta för vårdpersonal av alla kategorier.

Vad ska du göra nu? Kommer du att fortsätta forska?

Jag kommer primärt att gå tillbaka till min tjänst som adjunkt på Sektionen för Omvårdnad.