Publicerad: 2024-01-23 15:49 | Uppdaterad: 2024-01-23 16:31

Ny avhandling om tau-patologi vid Alzheimer och annan demenssjukdom

Hallå där Mona-Lisa Malarte, doktorand vid avdelningen för klinisk geriatrik. Den 26 januari kommer du att försvara din avhandling ”Tau pathology in Alzheimer's disease and other dementias : translational approach from in vitro autoradiography to in vivo PET imaging”. Vad handlar den om?

Porträtt av Mona-Lisa Malarte, doktorand vid avdelningen för klinisk geriatrik, NVS. Hon står i trappan i Neo-huset.
Mona-Lisa Malarte, doktorand vid avdelningen för klinisk geriatrik, NVS. Foto: Annika Clemes.

Huvudsyftet med denna avhandling var att belysa tau-patologi i samband med åldrande och demens, med fokus på tauopatier såsom Alzheimers sjukdom (AD), kortikobasal degeneration (CBD) och progressiv supranukleär pares (PSP). Vi använde ett translationellt tillvägagångssätt som sträckte sig från in vitro till in vivo PET-bilddata. Vi undersökte också sambanden mellan tau-PET och andra demensrelaterade markörer, genom att använda en multimodal PET-metod.

Vilka är de viktigaste resultaten?  

Våra mänskliga in vitro/ex vivo-data visade effektiviteten hos den andra generationens tau-PET-markörer  3H-MK6240 och 3H-PI2620 i att skilja Alzheimers patologi från kontrollhjärnor och deras förmåga att skilja mellan tidig och sen debut av AD. Dessutom avslöjade studien den interregionala och individuella variabiliteten i 3H-PI2620’s specificitet i CBD och PSP hjärnvävnader. Vi visade både att reaktiva astroglios-PET-markörer  3H-Deprenyl och 3H-BU99008 hade ett primärt konstant molekylärt mål över AD, CBD och PSP-patologier och att dopaminerga PET-markörer kan vara värdefulla verktyg för att skilja CBD från PSP-patologier.

Vår in vivo-multimodala studie tillförde bevis för konceptet att utöver traditionella AD-markörer för Aβ och tau, måste ett spektrum av biologiska indikatorer, inklusive inflammation och neuronal skada, beaktas för tidig identifiering och interventionsstrategier i AD. 

Hur kan denna nya kunskap bidra till att förbättra människors hälsa?  

Genom att dissekera bindningsegenskaperna hos PET-markörer kan vår forskning leda till en bättre förståelse av PET-bilddata i tauopatier och tidig diagnos, vilket potentiellt kan leda till mer effektiva behandlingar.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta  att forska ?   

Ja absolut, jag planerar att fortsätta forska kring neurologiska sjukdomar, med fokus på hjärnavbildning. Jag anser att hjärnavbildning är en av nycklarna till att så tidigt som möjligt upptäcka kännetecken förhjärnsjukdomar, och det är den riktning jag är på väg mot.