Publicerad: 2023-02-01 16:02 | Uppdaterad: 2023-02-01 16:03

Ny avhandling om subcellulära Aβ-mekanismer och behandlingsstrategier vid Alzheimers sjukdom

Hallå där Yang Gao, doktorand vid avdelningen för neurogeriatrik. Den 24 februari försvarar du din avhandling ”Alzheimer Disease: Subcellular Aβ mechanisms and treatment strategies”, vad handlar den om?

Porträtt av Yang Gao, doktorand vid avdleningen för neurgeriatrik, NVS.
Yang Gao, doktorand vid avdelningen för neurogeriatrik, NVS. Foto: Privat.

Denna avhandling fokuserar på amyloid β-peptid (Aβ) inducerad toxicitet och mekanismer på subcellulär nivå i hippocampala nervceller, och utforskar möjliga behandlingsstrategier för Alzheimers sjukdom (AD). Aβ är nyckelmolekylen i AD patogenesen, men mekanismerna för dess toxicitet är fortfarande i stort sett okända.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Vi fann att Aβ42 kunde oligomerisera i neuroner på ett koncentrationsberoende sätt. Den längre och mer toxiska Aβ varianten, Aβ42, togs lättare upp än den kortare Aβ40. Dessutom fann vi att Aβ42 ackumuleras över tid i nervceller och orsakar endolysosomalt läckage när den intravesikulära Aβ42-koncentrationen når en hög nivå. Aβ42-inducerat endolysosomalt läckage och AEP-frisättning kan vara en potentiell mekanism bakom tau-hyperfosforylering (vilket är ett annat kännetecken för AD).

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Fynden i denna avhandling ökar förståelsen för rollen av intracellulär Aβ i AD och lägger till detaljer till den så kallade amyloidkaskad-hypotesen. Studien av Bri2 BRICHOS i denna avhandling ger nya belägg för att denna molekyl skulle kunna användas som en anti-amyloid behandlingsstrategi.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska? 

Jag skulle vilja fortsätta studier om Aβ-mekanismer i AD, och jag är också intresserad av att leta efter nya biomarkörer för AD.

Kontakt

Yang Gao Doktorand