Disputationer Disputation: Yang Gao

2023-02-24 9:30 Add to iCal
Campus Solna Atrium (Entréplan), Nobels väg 12B

"Alzheimer Disease: Subcellular Aβ mechanisms and treatment strategies"

Huvudhandledare

Lars O. Tjernberg, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för neurogeriatrik

Bihandledare

Sophia Schedin Weiss, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för neurogeriatrik

Bengt Winblad, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för neurogeriatrik

Opponent

Lennart Brodin, professor, Karolinska Institutet, institutionen för neurovetenskap

Betygsnämnd

Nico Dantuma, professor, Karolinska Institutet, institutionen för cell och molekylär biologi

Anna-Lena Ström, docent, Stockholms Universitet, inst of Biochemistry and Biophysics

Greta Hultqvist, docent, Uppsala Universitet, Department of Pharmacy

Kontakt

Yang Gao

Doktorand