Publicerad: 2023-10-04 11:10 | Uppdaterad: 2023-10-04 11:16

Ny avhandling om proteiner som påverkar sjukdomsutvecklingen vid Alzheimers sjukdom

Hallå där Michael Axenhus, doktorand vid avdelningen för neurogeriatrik. Den 20 oktober försvarar du din avhandling ”Characterization of proteins involved in disease progression in Alzheimer disease”. Vad handlar den om?

Michael Axenhus, avdelningen för neurogeriatrik, NVS.
Michael Axenhus, avdelningen för neurogeriatrik, NVS. Foto: Privat.

Min avhandling fokuserar på proteiner som påverkar sjukdomsutvecklingen vid Alzheimer's sjukdom. Att förstå vilka proteiner som är viktiga för sjukdomen är avgörande eftersom det hjälper oss att förstå de mekanismer som driver sjukdomen och det kan också hjälpa oss att utveckla nya behandlingar.

Vilka är de viktigaste resultaten?  

Vi har identifierat betydande fynd i vår forskning. För det första observerade vi en ökning av Huntingtin, ett protein som är kopplat till Huntingtons sjukdom, både i hjärnvävnad hos personer med Alzheimer's sjukdom och i en mössmodell för Alzheimer's. Dessutom upptäckte vi förhöjda nivåer av ett annat protein, DDX24, i hjärnan hos personer med Alzheimer's sjukdom. Vidare visade vår undersökning av utvecklingen av nya nervceller vid Alzheimer's sjukdom bevis på förändrad nervcellstillväxt under sjukdomens progression.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?  

Alzheimer's sjukdom är utan tvekan en av de mest förödande sjukdomarna som drabbar människan och utgör en enorm hälso- och sjukvårdsutmaning. Att förstå de underliggande mekanismerna bakom sjukdomen utgör det första steget mot utvecklingen av nya behandlingsmetoder. Den här typen av grundforskning är oumbärlig; den utgör grunden som är nödvändig för att besegra Alzheimer's sjukdom.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska?  

Som läkare är det utmanande att kombinera forskning med kliniskt arbete, men jag är besluten att fortsätta inom akademin. Jag planerar att fortsätta med forskning och har för avsikt att bredda mitt vetenskapliga perspektiv samtidigt som jag fortfarande är aktiv inom klinisk verksamhet. Nästa steg för mig är en tjänst som postdoktor för att vidareutveckla mina vetenskapliga kunskaper.  

Kontakt

Michael Axenhus Anknuten till Forskning