Disputationer Disputation: Michael Axenhus

2023-10-20 9:30 - 13:00 Add to iCal
Campus Solna Atrium (Entréplan), Nobels väg 12B

"Characterization of proteins involved in disease progression in Alzheimer disease"

Huvudhandledare

Sophia Schedin Weiss, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för neurogeriatrik

Bihandledare

Lars Tjernberg, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för neurogeriatrik

Bengt Winblad, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för neurogeriatrik

Per Nilsson, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för neurogeriatrik

Opponent

Fredrik Clausen, Uppsala Universitet, institutionen för mediciniska neurovetenskaper, neurokemi

Betygsnämnd

Elisabet Englund, Lunds Universitet, patologi

Anders Olofsson, Umeå Universitet, institutionen för klinisk mikrobiologi

Ludmilla Morozova-Roche, Umeå Universitet, institutionen för medicinisk kemi och biofysik

Kontakt

Michael Axenhus

Anknuten till Forskning