Publicerad: 2022-05-13 10:15 | Uppdaterad: 2022-05-18 07:55

Ny avhandling om ojämlik hälsa i vården för personer med demens

Hallå där Minh Tuan Hoang, doktorand vid sektionen för klinisk geriatrik, NVS. Den 25 maj försvarar du din avhandling ”Health Inequalities in care for persons with dementia”, vad handlar den om?

Porträtt av Minh Tuan Hoang, doktorand vid sektionen för klinisk geriatrik, med sin avhandling i handen.
Minh Tuan Hoang, doktorand vid sektionen för klinisk geriatrik. Foto: Privat.

Det övergripande målet med min avhandling var att undersöka ojämlikheter i vården för personer med demens när det gäller tillgång till olika typer av vård i Sverige. Genom separata studier fokuserade vi på skillnader inom strokevård och rehabilitering för personer med eller utan demens efter att ha drabbats av stroke. Vi bedömde också ojämlikheter i demensdiagnoser, läkemedelsförskrivning och långsiktig vård för personer med demens från olika socioekonomisk bakgrund eller immigrationsstatus.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Vi såg att det fanns ojämlikheter inom strokevård och rehabilitering, vilket framgick av lägre kostnad för rehabilitering av inneliggande strokepatienter och hur nöjda de var, i jämförelse med övriga strokepatienter som inte hade demens. När det gäller socioekonomisk bakgrund, hade personer med demens med lägre utbildning och inkomstnivå väsentligt lägre chans att få en demensdiagnos eller långsiktig vård. Sambandet mellan migrationsstatus och processen för att diagnosticera demens eller användandet av läkemedel mot demens var mindre klart.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Vi beaktar resultaten i avhandlingen från två olika perspektiv. Sett utifrån det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, så anser vi att ojämlikheter skulle kunna visa på ett kvalitetsglapp när det gäller vård av personer vid demens, både när det gäller demensvård och andra typer av vård som strokevård och rehabilitering. Det är därför nödvändigt för beslutsfattare och vårdpersonal att utvärdera och skräddarsy tillhandahållandet av vård för personer med demens, för att optimera utfallet av deras vård och deras nöjdhet. Utifrån ett globalt hälsoperspektiv är våra resultat en varning för ojämlikheter inom vård för personer med demens i andra länder, särskilt i låg- och medelinkomstländer. Sverige är välkänt för allmän hälso- och sjukvård och har en lång tradition av långsiktig vård för personer med demens. Hur ser situationen ut i andra länder som saknar allmän sjukvård och har mindre utvecklade vårdsystem? Det är en fråga som vi skulle vilja utforska i kommande studier.

Vad ska du göra nu, kommer du fortsätta att forska?

Mitt karriärmål är att förbättra kvaliteten i vård av äldre, särskilt för personer med demens. Därför skulle jag vilja fortsätta forska inom demensvård, förhoppningsvis både inom höginkomstländer och länder med låg- och medelinkomst.

Kontakt

Minh Tuan Hoang Postdoktor