Publicerad: 2021-09-09 12:35 | Uppdaterad: 2021-09-09 12:35

Ny avhandling om matstrupscancer och faktorer som förbättrar långtidsöverlevnad efter kirurgisk behandling

Eivind Gottlieb-Vedi
Eivind Gottlieb-Vedi

Eivind Gottlieb-Vedi vid forskargruppen Övre GI kirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirugi, försvarar sin avhandling "Improved surgical treatment of oesophageal cancer" den 10 september 2021. Huvudhandledare är professor Jesper Lagergren.

Vad handlar din avhandling om?

Esofaguscancer är en cancerform med hög dödlighet och av alla patienter lever endast cirka 20% fem år efter diagnos. Kirurgi är en viktig del av behandlingen och min avhandling syftar till att identifiera faktorer kring kirurger och den kirurgiska behandlingen som är av betydelse för långtidsöverlevnad.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Avhandlingens huvudresultat visar att kirurgisk inlärning för det komplexa ingreppet esofagusresektion kan påskyndas av att kirurgerna är yngre samt har en högre årlig operationsvolym. Vidare visar resultaten att titthålskirurgi är förenat med bättre långtidsöverlevnad jämfört med traditionell öppen esofagusresektion och att måttlig resektion av lymfkörtlar är kopplat till bäst långtidsöverlevnad.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

För de patienter som klarar av att genomgå kirurgisk behandling lever endast cirka 40% fem år efter kirurgi. Min avhandling belyser områden av vikt inom den kirurgiska behandlingen som på sikt kan bidra till att förbättra överlevnaden hos patienter som behandlas för esofaguscancer.

Vilka mål har du för framtiden?

För närvarande gör jag specialisttjänstgöring inom Öron-Näsa-Hals på Karolinska Universitetssjukhuset och framöver planerar jag att fördjupa mig inom detta område forskningsmässigt, gärna med fokus på cancersjukdomar i huvud-halsregionen. Jag planerar även fortsättningsvis att ha en fot kvar inom esofaguscancerforskningen.

Disputation

Fredagen den 10 september 2021 kl 10:00, Sune Bergströms Aula J3:07, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, alternativt online via Zoom.

Avhandling

Improved surgical treatment of oesophageal cancer

 

Kontakt

Eivind Gottlieb Anknuten till Forskning