Publicerad: 2022-05-10 15:09 | Uppdaterad: 2022-05-10 15:13

Forskning om mag- och tarmsjukdomar får stöd från Mag-Tarmfonden

Dag Holmberg, forskare och ST-läkare i kirurgi
Dag Holmberg Foto: n/a

Sex forskare inom mag-tarm- och leverområdet får dela på totalt 800 000 kronor när Mag-Tarmfonden i samband med Gastrodagarna i Malmö den 4-6 maj delade ut årets forskningsanslag. Årets största anslag går till Dag Holmberg vid forskargruppen Övre GI kirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi.

Dag Holmbergs forskningsprojekt är inriktat mot studier på endoskopisk behandling av cellförändringar i matstrupen, Barretts esofagus.

– Det känns väldigt roligt och hedrande att Mag-tarmfonden uppmärksammar och stöttar min forskning. Det blir också en bekräftelse på att forskningen jag ägnar mig åt är viktig. Med detta anslag har jag mycket goda förutsättningar att kunna genomföra projektet på ett bra sätt, säger han.

Mag-Tarmfondens ordförande Bodil Ohlsson ser mycket positivt på att fonden även i år kan stötta viktig forskning.

– Det är tack vare generösa donationer från både privata givare och företag som Mag-Tarmfonden nu har möjlighet att dela ut 800 000 kronor till forskning inom mag- tarm och leverområdet. Konkurrensen bland årets sökande har varit hård med många ansökningar av hög vetenskaplig kvalitet. I år går anslagen till sex viktiga projekt som huvudsakligen är inriktade mot studier på sjukdomar i övre mag-tarmkanalen och levern, säger hon.

På MagTarmFörbundet kan du läsa mer om samtliga anslagstagare 2022