Publicerad: 2023-02-15 15:00 | Uppdaterad: 2023-02-15 15:03

Ny avhandling om magnetkameraundersökningars (MRI) användning vid diagnos och prognos vid primär skleroserande kolangit

Porträttfotografi på leende man i blå skjorta.
Aristeidis Grigoriadis, MedH.

Aristeidis Grigoriadis från avdelningen gastroenterologi och reumatologi vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH), försvarar sin avhandling "Magnetic resonance imaging as a tool for diagnosis, evaluation and prognosis in patients with primary sclerosing cholangitis" den 17 februari 2023. Huvudhandledare är Annika Bergquist (MedH).

Vad handlar din avhandling om?

I avhandlingen har vi studerat och utvärderat hur undersökningar med magnetkamera (MRI) fungerar som verktyg för att diagnostisera och ge prognos för personer med primär skleroserande kolangit (PSC). PSC är en kronisk inflammatorisk leversjukdom som bland annat kan leda till leversvikt och behov av levertransplantation hos de som drabbas. Personer med sjukdomen löper även en ökad risk att utveckla gallvägscancer (kolangiokarcinom).

Vid våra undersökningar med MRI används en stark magnet istället för röntgenstrålning för att avbilda människokroppens inre. Genom denna avbildningsmetod har vi undersökt lever, gallblåsa och gallvägar hos patienter med den vanligaste varianten av sjukdomen som kallas för "large duct" PSC. Vi har även tittat på patienter med "small duct" PSC, som är mer sällsynt, men med bättre prognos.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Att bedöma MRI-bilder från personer med PSC är svårt, även för erfarna röntgenläkare. Trots det, verkar röntgenfynd på MRI, ha potential att kunna användas för att förutse vilka patienter som kommer att behöva levertransplantation, eller vilka patienter som kommer att utveckla gallvägscancer. Vissa patienter med ”small duct" PSC utvecklar emellertid även "large duct" PSC. I denna studie har vi dock inte kunnat identifiera några säkra röntgenfynd som visar vilka individer detta handlar om.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Genom våra studier har vi förbättrat vår kunskap om hur MRI kan användas i vården av patienter med PSC. Dessutom har vi utvecklat ett nytt poängsystem som används för att räkna ut prognos för individer med den här sjukdomen, även kallat DiStrict score. Det har potential att förhoppningsvis framöver kunna användas för patientrådgivning och som ett kliniskt verktyg för att dela in personer med PSC i olika riskkategorier för att utveckla behov av levertransplantation.

Vilka mål har du för framtiden?

Jag vill fortsätta att forska inom PSC, men skulle framöver gärna även inkludera flera områden i min forskning såsom bland annat lever and bukspottkörteln.

Disputation

Fredagen 17 februari 2023 kl. 09:00, Erna Möllersalen, Neo Blickagången 16, KI Campus Flemingsberg.

Avhandling

Magnetic resonance imaging as a tool for diagnosis, evaluation and prognosis in patients with primary sclerosing cholangitis.

Kontakt

Aristeidis Grigoriadis Anknuten till Forskning