Publicerad: 2022-11-23 14:40 | Uppdaterad: 2022-11-28 11:04

Avhandling om återhämtning och fatigue hos patienter opererade för matstrupscancer

Doktoranden  offentliggör sin avhandling genom spikning
Zhao Cheng spikar sin avhandling

Zhao Cheng vid forskargruppen Kirurgisk vårdvetenskap, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Outcomes of surgery for oesophageal cancer with focus on fatigue" den 29 november, 2022.
Huvudhandledare är Pernilla Lagergren.

Vad handlar din avhandling om?

Huvudfokus för min avhandling är att ge kunskap som kan hjälpa till att förbättra återhämtningen hos patienter som genomgått kurativt avsedd kirurgisk behandling för matstrupscancer. Fokus ligger framförallt på så kallad cancerrelaterad fatigue, utmattningströtthet.

Vilka är de viktigaste resultaten?

I studierna fann vi att annan sjuklighet, så kallade komorbiditeter, innan matstrupscancerdiagnosen, var associerade med ökad risk för reoperation eller död efter operationen. Vidare fann vi att patienter, efter operationen, återhämtar sig i olika riktningar. Endel patienter försämras över tid, andra ligger på en stabil hög nivå av fatigue och en del patienter förbättras i sin fatigue. Faktorer som kan vara associerade med ökande eller hög nivå av fatigue över tid inkluderade fler komorbiditeter, mer avancerad tumör, postoperativa komplikationer, ångest, depression och smärta.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Resultaten från denna avhandling har visat att patienter återhämtar sig olika avseende fatigue och faktorer som kan spelar roll för detta har identifierats. Denna kunskap kan hjälpa till att identifiera patienter som är i behov av extra stöd och behandling för fatigue efter operation för matstrupscancer.

Vilka mål har du för framtiden?

Jag ser mycket fram emot att utvecklas till en erfaren epidemiolog, som använder min kunskap för att hjälpa till att tillhandahålla valida hälsorelaterade forskningsresultat och förbättra människors hälsa.

Disputation

Tisdagen den 29 november 2022 kl 10:00, Inghesalen, Widerströmska huset

Kontakt

Zhao Cheng