Publicerad: 2023-09-12 16:42 | Uppdaterad: 2023-09-13 10:18

Jesper Lagergren får Reuterskiölds pris

Professor Jesper Lagergren
Professor Jesper Lagergren Foto: Linda Åhman

Svenska Läkaresällskapet (SLS) belönar professor Jesper Lagergren vid Karolinska Institutet med Reuterskiölds pris, för världsledande forskning med inriktning på orsaker, prevention och behandling av matstrups- och magsäckscancer.

Jesper Lagergren är professor och överläkare i kirurgi vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet samt King’s College London, School of Cancer and Pharmaceutical Sciences.

– Jesper Lagergrens upptäckter har haft stor betydelse för prevention, diagnostik och behandling av matstrups- och magsäckscancer. Hans forskning har bidragit till att öka överlevnaden för drabbade patienter, säger Ola Winqvist, ordförande i SLS delegation för medicinsk forskning.

– Jag är mycket hedrad och glad för priset och för att vår forskning uppmärksammas. Min forskningsgrupp har som mål att bidra till att minska antalet döda i matstrups- eller magsäckscancer genom att påvisa orsaker och förebyggande åtgärder samt klarlägga kirurgiska faktorer som medför förbättrad överlevnad, säger Jesper Lagergren.

Priset delas ut under Svenska Läkaresällskapets Årshögtid den 24 oktober 2023. 

Svenska Läkaresällskapet: Världsledande forskning om cancer i matstrupe och magsäck prisas