Disputationer Disputation: Aristeidis Grigoriadis

2023-02-17 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Erna Möllersalen, Blickagången 16, Flemingsberg

Välkommen att delta på Aristeidis Grigoriadis disputation vid institutionen för medicin, Huddinge med titeln: "Magnetic resonance imaging as a tool for diagnosis, evaluation and prognosis in patients with primary sclerosing cholangitis."

Porträtt Aristeidis Grigoriadis
Aristeidis Grigoriadis, MedH, KI.

Doktorand

Aristeidis Grigoriadis, Avdelningen för gastroenterologi och reumatologi, institutionen för medicin, Huddinge (MedH), KI.

Avhandlingens titel

Magnetic resonance imaging as a tool for diagnosis, evaluation and prognosis in patients with primary sclerosing cholangitis.

Huvudhandledare

Professor Annika Bergquist, Avdelningen för gastroenterologi och reumatologi, MedH, KI.

Bihandledare

Docent Nikolaos Kartalis, CLINTEC, KI.

Opponent

Henrik Nilsson, Divisionen för kirurgi och urologi, Kliniska vetenskaper Danderyds sjukhus, KI.

Examinationsnämnd

  • Professor Katrine Riklund, diagnostisk radiologi institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå Universitet.
  • Forskare Jan Marsal, Adaptivt immunförsvar, Lund Universitet.
  • Adjungerad universitetslektor, Charlotte Ebeling Barbier, Radiologi, institutionen för kirurgiska vetenskaper Uppsala Universitet.

Avhandling

Magnetic resonance imaging as a tool for diagnosis, evaluation, and prognosis in patients with primary sclerosing cholangitis.

Kontakt

Annika Roback Annan grund