Publicerad: 2022-06-16 08:58 | Uppdaterad: 2022-06-16 09:09

Ny avhandling om kronisk ryggmärgsskada, och en senkomplikation med utveckling av expanderande cystor i ryggmärgen, s k posttraumatisk syringomyeli

Hallå där Tingting Xu, doktorand vid sektionen för neurogeriatrik, NVS. Den 20 juni försvarar du din avhandling ”Neural stem cell therapy and inflammation status of post-traumatic syringomyelia”, vad handlar den om?

Tingting Xu, doktorand vid sektionen för neurogeriatrik, NVS, ståendes i en gul, spiraltrappa..
Tingting Xu, doktorand vid sektionen för neurogeriatrik, NVS. Foto: Xiaofei Li

Att visa att behandling med nervstamceller kan bli en säker och effektiv behandling för posttraumatisk syringomyeli vid kronisk ryggmärgsskada. Vi har också undersökt vilka faktorer och mekanismer som kan bidra till utveckling av posttraumatisk syringomyeli.

Vad är de viktigaste resultaten?

Att transplanterade nervstamceller effektivt förhindrar expansionen av cystorna vid posttraumatisk syringomyeli. Dessutom hämmade de transplanterade cellerna både inflammation och bildning av ärrvävnad genom astrocyter. I studierna av möjliga mekanismer fann vi fler inflammatoriska cells, och högre uttryck av inflammationsrelaterade gener vid posttraumatisk syringomyeli jämfört med kronisk ryggmärgsskada utan cystbildning, vilket tyder på att inflammation bidrar till sjukdomsprogressen.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Effekten och säkerheten hos nervstamceller i vår kliniskt relevanta djurmodell för posttraumatisk syringomyeli innebär att denna stamcellsbehandling kan fortsätta utvecklas mot klinisk tillämpning

Vad ska du göra nu? Kommer du att fortsätta att forska?

Jag kommer framför allt arbeta som läkare på en neurologisk klinik, men också fortsätta med forskning, vilket är nödvändigt för att utveckla medicinska behandlingar.

 

Kontakt

Tingting Xu