Disputationer Disputation: Tingting Xu

2022-06-20 9:00 Add to iCal
Campus Solna Peter Reichard-salen, Biomedicum, våning 3, Solnavägen 9 samt online via Zoom

Titel: Neural Stem Cell Therapy and Inflammation Status of Post-traumatic Syringomyelia

Huvudhandledare

Erik Sundström, senior forskare, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för neurogeriatrik

Bihandledare

Elisabet Åkesson, adjungerad lektor, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för neurogeriatrik

Xiaofei Li, biträdande lektor, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för neurogeriatrik

Marianne Schultzberg, professor, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för neurogeriatrik

Opponent

Professor Molly Shoichet Toronto University, Department of Chemical Engineering and Applied Chemistry, Donnelly Centre for Cellular and Biomolecular Research

Betygsnämnd

Docent Qiaolin Deng, Karolinska Institutet, Department of Physiology and Pharmacology

Professor Niklas Marklund, Lund University, Department of Clinical Sciences, Division of Neurosurgery

Professor Jari Koistinaho, Helsinki University, Neuroscience Center

Zoom

Välkommen att delta via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/69014433295

Kontakt

Tingting Xu