Publicerad: 2021-03-18 14:12 | Uppdaterad: 2021-03-19 10:20

Ny avhandling om hur hjärtats struktur och funktion påverkas vid olika klaffsjukdomar

Jonas Jenner vid forskargruppen klinisk fysiologi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Left ventricular remodeling and function in ischemic heart disease and aortic valve disease" den 26 mars 2021. Huvudhandledare är Kenneth Caidahl.

Jonas Jenner
Jonas Jenner

Vad handlar din avhandling om?

Min avhandling handlar om hur hjärtats struktur och funktion påverkas av olika typer av belastning som uppstår vid sjukdomar i aortaklaffen och vilka faktorer som inverkar på hjärtats återhämtning efter klaffoperation. Vi har också jämfört olika bildgivande metoder för att mäta hjärtvolym och hjärtfunktion och där vi har använt 2D- och 3D-hjärtultraljud, magnetisk resonanstomografi och single-photon emission cardiac tomography (SPECT).

Vilka är de viktigaste resultaten?

Vi fann att 3D-hjärtultraljud hade högre mätsäkerhet och bättre reproducerbarhet än 2D-hjärtultraljud för bestämning av vänster kammares volym och funktion. Användandet av kontrastmedel förbättrade mätsäkerheten och reproducerbarheten för både 2D- och 3D-hjärtultraljud, där största nyttan sågs för 2D-hjärtultraljud.

Patienter med aortaklaffläckage hade förstorade hjärtan med tecken på försämrade fyllnadsegenskaper (diastolisk dysfunktion). Ett år efter klaffoperation förbättrades den diastoliska funktionen, hjärtvolymen minskade och hjärtfunktionen förbättrades hos de flesta, men inte hos alla. Hjärtats volym före operation och vänstra förmakets funktion var faktorer som var associerade med huruvida hjärtfunktionen normaliserades eller ej efter operation. Hos patienter med aortastenos fann vi att rörligheten i hjärtmuskelväggen (global longitudinell strain) samt vänster kammares muskelmassa före operation var associerade med sannolikheten för att återfå normal vänsterkammarmassa efter operation, samt att bestämning av global longitudinell strain med 2D-ultraljud var känsligare för förändringar än motsvarande mätning med 3D-ultraljud.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Fynden har betydelse för valet av undersökningsmetod vid uppföljningen av patienter med aortaklaffsjukdomar eller andra tillstånd som medför en belastning på hjärtat och bidrar med kunskap kring vilka faktorer som påverkar utfallet efter aortaklaffkirurgi.

Vilka mål har du för framtiden?

Jag hoppas ha möjlighet att fortsätta med forskning kring bildgivande metoder för hjärtdiagnostisk och studera hjärtats funktion vid olika klaffsjukdomar.

Disputation

Fredagen den 26 mars 2021 kl 13:30 i Leksell A6:04, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Eugeniavägen 3, alt digitalt via Zoom.

Avhandling

Left ventricular remodeling and function in ischemic heart disease and aortic valve disease

Kontakt

Jonas Jenner Anknuten till Forskning