Publicerad: 2020-11-04 13:56 | Uppdaterad: 2020-11-05 08:35

Ny avhandling om hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion i primärvården

Hallå där, Björn Eriksson, doktorand vid Sektionen för allmänmedicin och primärvård (NVS). Den 20 november försvarar du din avhandling med titeln: “Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion i primärvården. Karakteristika, sjuklighet, dödlighet, diagnostik, könsskillnader hos denna grupp i primärvården.”

Porträtt av Björn L Eriksson, doktorand vid Sektionen för allmänmedicin och primärvård, NVS.
Björn L Eriksson, doktorand vid sektionen för allmänmedicin och primärvård, NVS. Foto: Privat

Vilka är de viktigaste resultaten? 

Patienter med HFpEF i primärvården utgör en heterogen grupp med hög ålder och många andra sjukdomar som kan påverka hjärtsviktsförloppet men också oberoende var för sig är associerade med sjuklighet och dödlighet. Patienterna är äldre (medelålder 78 år) och andelen kvinnor är högre (46.7% vs 36.3 %) än de som sköts i slutenvården. Dessutom saknas en vetenskapligt dokumenterad effektiv behandling. Resultatet av denna avhandling pekar på att HFpEF-patienter i primärvården har en åldersrelaterad multi-organ skada med stort behov av noggrann diagnostik och individualiserat omhändertagande. Det finns en betydande risk för underdiagnostik."

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa? 

Det finns i nuläget ingen bra behandling för dessa patienter som har hög sjuklighet och dödlighet. Med mer kunskap som i detta projekt har vi en bas för att hitta bra behandling.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska? 

Jag kommer att slutföra de två artiklar som ännu inte är publicerade. Sedan har vi planer på ytterligare artiklar inom området.

 

Kontakt