Publicerad: 2022-01-18 17:59 | Uppdaterad: 2022-01-20 08:11

Ny avhandling om beteendemässiga och psykologiska symtom på demens (BPSD)

Hallå där, Emilia Schwertner, doktorand vid sektionen för klinisk geriatrik, NVS. Den 21 januari försvarar du din avhandling ”Factors associated with behavioral and psychological symptoms of dementia”, vad handlar den om?

Porträtt av Emilia Schwertner, doktorand vid sektionen för klinisk geriatrik, NVS.
Emilia Schwertner, doktorand vid sektionen för klinisk geriatrik, NVS. Foto: Privat.

Min avhandling behandlar ämnet Beteendemässiga och psykologiska symtom på demens (BPSD). BPSD avser alla icke-kognitiva symtom på demens, såsom psykotiska och affektiva symtom, hyperaktivitet och apati. Jag letade också efter möjliga orsaker till BPSD. Mer specifikt undersökte jag dess samband med otillfredsställda behov, till exempel social isolering, smärta eller syn- och hörselnedsättning.

Vilka är de viktigaste resultaten? 

Sammanfattningsvis fann vi att BPSD är vanligt hos individer med demens som bor på SÄBO (särskilda boende för äldre), särskilt avvikande motoriskt beteende, agitation/aggression och irritabilitet. Dessutom observerade vi att individer med demens kan ha flera av sina behov otillfredsställda, varav de vanligaste var smärta, sömnproblem, nedsatt hörsel och syn. Viktigt är att det fanns ett samband mellan antalet otillfredsställda behov och BPSD i varje typ av demens.

Hur kan denna nya kunskap bidra till att förbättra människors hälsa? 

Mina resultat lyfter fram miljöns betydelse för uppkomsten av symtom. Miljön är en modifierbar faktor. Detta innebär att genom korrekta ingrepp kan vi minska förekomsten av BPSD, som i sin tur kommer att leda till lägre användning av psykiatrisk medicin och bättre livskvalitet för personer med demens samt deras vårdare.

Vad händer i framtiden för dig? Kommer du fortsätta att forska?

Jag skulle vilja arbeta kliniskt ett tag.

Kontakt

Emilia Schwertner Anknuten till Forskning