Publicerad: 2020-10-06 08:18 | Uppdaterad: 2020-10-06 08:56

Ny avhandling om balans och gång vid Parkinsons sjukdom

Hallå där Hanna Johansson, doktorand vid Sektionen för fysioterapi, NVS. Den 23 oktober kommer du att försvara din avhandling ”Balance and gait in Parkinson’s disease : from perceptions to performance”, vad handlar den om?

Porträtt på Hanna Johansson, Sektionen för fysioterapi.
Hanna Johansson, doktorand vid Sektionen för fysioterapi, NVS. Foto: Annika Clemes

I min avhandling har fokus legat på gång- och balanssvårigheter vid Parkinsons sjukdom (PS) och jag har utforskat dessa från flera olika perspektiv. Jag har också sammanställt all tillgänglig evidens för neuroplastiska effekter av träning vid PS, samt utvärderat genomförbarheten av att undersöka neuroplastiska förändringar av träning vid PS.

Vilka är de viktigaste resultaten? 

I intervjuerna jag gjorde med personer som lever med PS så talade de ofta om balans i samband med kontroll, och förmågan att bibehålla kontrollen i vardagen. En föränderlig balans hanterades genom att vara fokuserad i utmanande situationer och genom ren övertygelse att inte låta balansnedsättningarna få hindra en från att göra saker man ville. Deltagarna beskrev hur de använde kognition och en slags inre dialog för att kompensera för förlusten av en automatisk gång. Den roll som kognition spelar blev än mer tydlig i min tvärsnittsstudie där gångmönster studerades vid vanlig gång samt vid samtidigt utförande av en sekundär uppgift (dual task gång). De flesta gångparametrar försämrades vid dual task gång, och det var än mer tydligt hos de personer som hade en kognitiv nedsättning.  

En majoritet av de publicerade studier som finns idag pekar mot att fysisk träning kan ha förmågan att inducera positiva neuroplastiska förändringar vid PS, men evidensgraden är mycket låg. Fler hög-kvalitativa randomiserade kontrollerade studier (RCT) behöver göras för att driva detta forskningsfält framåt. Vår föreslagna studiedesign för en stor RCT där man ska undersöka neuroplastiska förändringar efter tio veckors högutmanande balansträning var både genomförbar och accepabel för deltagarna givet att vissa modifikationer görs.

Hur kan denna nya kunskap bidra till att förbättra människors hälsa? 

Min avhandling ökar förståelsen för hur personer med PS uppfattar sina gång- och balansnedsättningar, samt hur dessa förmågor kan skilja sig beroende på kognitiv funktion. Sådan kunskap kan hjälpa fysioterapeuter att motivera personer till träning, och även till att skräddarsy rehabilitering efter patientens kognitiva förmåga.

Forskningsområdet för träningsinducerad neuroplasticitet vid PS är fortfarande i sin linda, men den kunskap som kommit fram i mitt doktorandprojekt har lagt grunden för en större RCT – EXPANd studien. EXPANd projektet kommer att föra detta forskningsfält framåt genom att påvisa om och hur balansträning påverkar hjärnans struktur och funktion hos personer med PS.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska? 

Under den närmaste tiden efter min disputation så kommer jag att gräva djupare i dual task gång vid PS. Jag kommer att analysera samband mellan dual task gång och hjärnans struktur och funktion, samt undersöka skillnader mellan olika kognitiva profiler vid PS.  Min förhoppning är att jag även i framtiden kan fortsätta med forskning inom neurorehabilitering.

 

Kontakt

Hanna Johansson Postdoktor