Disputationer Disputation Linda Eriksson

2022-10-11 13:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Sal H2 Grön, Alfred Nobels Allé 23, Flemingsberg. Digitalt via Zoom

”Let’s work it out – aspects of the occupational situation of survivors of allogeneic haematopoietic stem cell transplantation.”

Zoom-webinar: https://ki-se.zoom.us/j/65493103310

 

Huvudhandledare:

Med dr Jeanette Winterling, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Avdelningen för omvårdnad

Bihandledare:

Docent Agneta Wennman-Larsen, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Med dr Karin Bergkvist, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Avdelningen för omvårdnad 

Professor Per Ljungman, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Institutionen för medicin 

Fakultetsopponent:

Professor Karin Ahlberg, Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Betygsnämnd:

Professor Sussanne Börjeson, Linköpings Universitet, Institutionen för hälsa, medicin och vård

Docent, överläkare, Jan Samuelsson, hematologiska kliniken, Linköpings Universitetssjukhus 

Docent Pia Svedberg, Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk neurovetenskap 

Ordförande:

Professor Ulrica Nilsson, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Avdelningen för omvårdnad 

 

Avhandlingen är publicerad i Open Archive

Kontakt