Publicerad: 2021-03-19 10:19 | Uppdaterad: 2021-03-19 10:41

Ny avhandling om antirefluxkirurgi i relation till supraesofageal cancer

Manar Yanes vid forskargruppen Övre GI kirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Antireflux surgery in the prevention of supra-esophageal cancer and mortality" den 26 mars 2021. Huvudhandledare är Jesper Lagergren.

Manar Yanes
Manar Yanes

Vad handlar din avhandling om?

Avhandlingen handlar om antirefluxkirurgi i relation till supraesofageal cancer, långtidsöverlevnad, och kortsiktiga postoperativa utfall.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Antirefluxkirurgi är ett tryggt behandlingsalternativ för refluxsjukdom. Denna kirurgi verkar minska risk för skivepitelcancer i svalg och struphuvud, samt för småcellig cancer och skivepitelcancer i lungan, och verkar även minska dödligheten bland patienter med reflux.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Denna avhandling bidrar till nya insikter kring antirefluxkirurgins effektivitet i behandling av mer proximal reflux, bidrar till kunskap kring tumöretiologin av larynx-, farynx- och lungcancer, samt belyser antirefluxkirurgins säkerhetsprofil.

Vilka mål har du för framtiden?

Kombinationen av akademisk forskning och kliniskt arbete är spännande och utgör en förutsättning för utveckling och förbättring av hälso- och sjukvård. Därför är mitt framtida mål att fortsätta bedriva forskning utöver mitt kliniska arbete.

Disputation

Fredagen den 26 mars 2021 kl 10:00, Karolinska Institutet, Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6, alt digitalt via Zoom.

Avhandling

Antireflux surgery in the prevention of supra-esophageal cancer and mortality

Kontakt