Publicerad: 2019-05-17 15:52 | Uppdaterad: 2019-05-17 15:54

Ny avhandling: Impact of psychosocial working conditions on health in older age

Hallå där Kuan-Yu Pan, doktorand vid sektionen för Aging Research Center. Du ska disputera den 5 juni med din avhandling ”Impact of psychosocial working conditions on health in older age”, vad handlar den om?

Arbete tar mycket tid av en vuxen människas liv, vilket troligen gör det till en viktig hälsofaktor. Min avhandling fokuserar på effekterna av psykosociala arbetsförhållanden på metabolisk och kognitiv hälsa, såväl som funktionshinder senare i livet.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Genom att tillämpa kravkontrollmodellen drogs tre huvudslutsatser i denna avhandling. För det första, ett stressigt arbetsscenario (dvs hög belastning) är skadligt för den metaboliska funktionen hos kvinnor 60+. För det andra, inte bara hög belastning, utan även låg belastning och passiva jobb påverkar den kognitiva prestandan och det dagliga livet för äldre. För det tredje, hur lång tid av arbetslivet man spenderat med ett visst arbetsförhållande verkar spela en viktig roll i sambandet mellan psykosociala arbetsförhållanden och hälsa senare i livet.

Hur kan den kunskapen komma till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Eftersom pensionsåldern gradvis höjs, kommer arbetets inverkan på hälsan i slutet av livet sannolikt bli ännu starkare. Denna avhandling understryker tanken att både stressiga och understimulerade arbetsplatsscenarier skadar hälsan i äldre åldrar. Från arbets- och folkhälsoperspektivet kan detta hjälpa till att identifiera mål för att genomföra förebyggande strategier eller tidiga åtgärder.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta forska?

Ja, jag vill fortsätta forska inom stress, arbetshälsa och geriatrisk epidemiologi.