Publicerad: 2020-10-26 08:55 | Uppdaterad: 2020-10-26 09:54

Ministern besökte KI: Imponerad av omställningen

Minister Matilda Ernkrans står inne i Aula Medica där hon möter rektor och utbildningsföreträdare.
Ministern för högre utbildning och forskning under sitt besök på KI den 23 oktober. Foto: Erik Cronberg

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, besökte KI den 23 oktober. Hon träffade studenter, lärare, forskare och universitetsledning som berättade hur de anpassat sig till den pågående pandemin. 

Studenter och utbildningsföreträdare står på avstånd från varandra och minister Matilda Ernkranz när de berättar om hur utbildningen ställt om under pandemin.
Från vänster till höger: Joachim Vist, MF, Leo Ziegel, MF, Ida Dahlgren, vice ordförande OF, Jesper Ruda, ordförande OF, Puck Norell, vice ordförande MF och Jessica Härtell, ordförande MF. Foto: Erik Cronberg

– Det är djupt imponerande hur ni lyckades ställa om forskningen under pandemin, men ännu mer imponerande hur snabbt ni kunde hantera omställningen av undervisningen, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning. 

Enskilt samtal med studenterna 

Bland de som ministern ägnade mest tid under besöket fanns studenter från studentkårerna vid KI. I ett enskilt samtal fick sex studenter svara på frågor och framföra synpunkter. 

– Hon visade ett verkligt intresse för vad vi hade att säga och ställde särskilt frågor kring den psykiska hälsan hos studenterna med anledning av pandemin. Och vi har sett hur vissa studentgrupper har drabbats hårdare än andra, säger Jessica Härtell, ordförande för Medicinska föreningen (MF). 

Särskilt utsatta är de internationella studenterna, menar hon, eftersom de ofta saknar egna nätverk och pandemin gjort det svårt att hitta nya vänner.

– Eftersom vi tvingats ställa in många studentevenemang har det gjort det ännu svårare att träffas och skaffa sig de kontakter som kan ge ett stöd i alla delar av livet, säger Leo Ziegel. 

Många studenter har även upplevt en extra stressig sommar då de tvingats läsa ikapp missade kurser samtidigt som de sommarjobbat på heltid. 

Anpassat undervisningen

Studenter och utbildningsföreträdare står på avstånd från varandra och minister Matilda Ernkranz när de berättar om hur utbildningen ställt om under pandemin.
Annika Östman Wernerson, vicerektor för utbildning (i mitten), och Anna Petterson, programdirektor för fysioterapeutprogrammet (till höger), berättade om omställningarna för ministern Matilda Ernkrans (till vänster). Foto: Erik Cronberg

Digitaliseringen av undervisningen har fått sig en rejäl skjuts på grund av pandemin, betonade studenterna. 

– Vi har länge efterfrågat mer flexibla undervisningsformer som kan underlätta en individuell anpassning av ens studier efter allt annat i livet. Nu hoppas vi att detta blir en start på något nytt, säger Jesper Ruda, ordförande för Odontologiska föreningen (OF).  

Flera konkreta exempel på hur undervisningen anpassats under pandemin, gav Annika Östman Wernerson, vicerektor för utbildning, och Anna Pettersson, programdirektor för fysioterapeutprogrammet. 

Här fanns nya tekniska hjälpmedel, som digitala anslagstavlor men även komplettering av kursmaterial för att fungera för distansundervisning. Inte bara i form av inspelade föreläsningar utan även praktiska instruktionsfilmer där lärare tillsammans visat olika moment med varandra som modeller. 

Även studenter har spelat in sig själva för att visa praktiska moment, då med hjälp av anhöriga eller närstående. Och examinationer har kompletterats med webbaserade quiz. 

– När det fungerat väl har det funnits tillräckliga resurser, som interaktiva distansverktyg, och en lyhördhet för studenternas egna önskemål och förslag, säger Puck Norell, vice ordförande Medicinska föreningen. 

Pandemin gav även en möjlighet att öka inslaget av peer-to-peer både mellan studenter men även bland handledare och lärare. 

– Nu vill vi verkligen få möjligheten att vidareutveckla och förbättra våra metoder och modeller för att i förlängningen kunna ta mer ansvar för ett livslångt lärande, säger Annika Östman Wernerson. 

Omställning av historiska mått

Minister Matilda Ernkrans tog även tillfället i akt att träffa fackrepresentanter och lyssna till en presentation av verksamheten vid Akademiskt specialistcentrum. Hon mötte även universitetsledningen med rektor Ole Petter Ottersen i spetsen för en övergripande information om verksamheten. 

– Vi vill gärna visa upp hur KI på kort tid ställt om såväl undervisning som forskning och hur vi har tagit ”den tredje uppgiften” på allvar. Det är en omställning av historiska mått och de insatser som studenter, lärare, forskare och medarbetare gjort på KI sedan i slutet av februari, är faktiskt helt remarkabla, säger Ole Petter Ottersen. 

Att ministerbesöket skedde just nu var mycket lägligt, menar han. 

–  Det är både en extrem och viktig tid för forskning och högre utbildning. Mest förstås på grund av de utmaningar som pandemin fört med sig, men vi har också en spännande tid framför oss med den stora forskningspolitiska propositionen som kommer senare i höst, säger Ole Petter Ottersen.