Publicerad: 2023-03-15 15:19 | Uppdaterad: 2023-03-17 09:33

Medicine doktor Barbro Westerholm till minne

Barbro Westerholm ler mjukt och tittar snett åt vänster.
Barbro Westerholm var medicine doktor och utbildade sig till läkare vid KI. Hon gick bort den 13 mars 2023. Foto: Ola Axman/TT

Barbro Westerholm gick bort den 13 mars. Hon föddes 1933 i Stockholm, tog läkarexamen vid Karolinska Institutet 1959 och disputerade på Farmakologen 1964 med avhandlingen Frisättning av histamin och 5-hydroxytryptamin in vitro: en djurexperimentell studie, och blev sedan docent vid KI. Välkänt är hennes arbete som Socialstyrelsens generaldirektör under åren 1979–1985, hennes engagemang för HBTQI-frågor och för de ”årsrika”.

”Vi ska se årsrika personer som en resurs i samhället och jag vill att det ska vara möjligt att arbeta högre upp i åldrarna. Jag blev chef för Socialstyrelsen som 46-åring men i dag hade jag varit en bättre chef, både när det handlar om ledarskapet och om valet av frågor att driva. Jag kan också fatta beslut snabbare i dag, samtidigt som jag har lärt mig när man behöver sova på saken,” berättar Barbro Westerholm i en intervju i KI:s tidskrift Medicinsk Vetenskap 2015.

Genom åren blev hon en stark röst inom politiken och hon var tidigare riksdagsledamot för (Folkpartiet) Liberalerna.

KI:s rektor Annika Östman Wernerson minns KI-alumnen och adjungerade professorn emerita, Barbro Westerholm med värme:

– Hon höll under hela sin långa och betydelsefulla gärning nära kontakt med sitt alma mater. Hennes insatser inom hälsofrågor, för äldre och för människors lika värde kan inte överskattas. Barbro Westerholm är mycket saknad av mig – och av många, säger Annika Östman Wernerson.

Barbro Westerholm var bland annat ledamot i den externa styrgruppen vid Aging Research Center (ARC) vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, KI, mellan 2013 och 2018.

‒ Under hela sitt liv kämpade Barbro Westerholm för minoriteters och utsatta gruppers rättigheter. Barbros inflytande på hur man ser på äldre personer i Sverige, eller ”årsrika” som hon skulle uttrycka det, kan inte överskattas. Hennes outtröttliga engagemang och närvaro, både i riksdagen och i samhällsdebatten, för att sätta stopp för åldersdiskriminering och stereotypa åsikter om äldre personer, var både stark och djup, även under pandemin, säger Johan Fritzell, professor i socialgerontologi och tidigare avdelningschef och föreståndare för ARC.

Laura Fratiglioni, senior professor vid Karolinska Institutet och tidigare föreståndare för ARC berättar:

‒ Jag har haft förmånen att träffa Barbro många gånger, vid olika tillfällen. I alla dessa möten har hennes ord varit belysande, lärorika och hjälpsamma. Generöst lät hon oss alltid dra nytta av hennes djupa expertis och stora erfarenhet. Hon var referensperson för alla som arbetar med äldre vuxna inom hälso- och sjukvård, forskning och socialt bistånd. Nådigt accepterade hon denna roll och tolkade den på ett exceptionellt och unikt sätt. Vi kommer att sakna hennes kreativa intellekt, hennes innovativa engagemang och hennes eleganta stil, säger Laura Fratiglioni.

Barbro Westerholm var Socialstyrelsens första kvinnliga generaldirektör och hade precis tillträtt som generaldirektör när ”ockupationen” av Socialstyrelsens trappa ägde rum 1979. ”Människor protesterade mot att homosexualitet var klassad som en sjukdom. Barbro gick ut för att lyssna på protestanternas synpunkter. Några veckor senare skrev hon under ett beslut att ta bort klassifikationen,” skriver Socialstyrelsen i ett inlägg på Linkedin.

Barbro Westerholm blev 89 år.