Publicerad: 2022-04-12 10:03 | Uppdaterad: 2022-04-13 13:17

Intervju med läkarstudenter från Uganda

Two students with KI shirts outside of Aula medica in campus solna.
Allan Bakesiga and Linda Atulinda utbytesstudenter från Makerere University utanför Aula medica i Solna. Foto: Peter Bergman

Allan Bakesiga och Linda Atulinda är läkarstudenter vid Makerere University i Uganda. De gör just nu ett utbyte vid Karolinska Institutet via ett samarbete mellan universiteten. Samarbetet är ett av KI:s mest omfattande internationella samarbeten som har gjort det möjligt för studenter, forskare och professorer att göra utbyten åt båda hållen under många år.

Linda och Allan kom till Sverige i februari och stannar till slutet av april. De går sin sista termin på läkarprogrammet med inriktning kirurgi och har valt att studera vid KI för att få internationell erfarenhet.

– Det är första gången utanför Uganda och Afrika, så allt är väldigt annorlunda. Särskilt eftersom vi kom hit mitt i vintern och fick direkt uppleva smärtan när ens händer fryser. Men mycket var redan klart när vi kom hit vilket gjorde det enkelt att komma på plats, säger Allan.

Linda håller med och tillägger att hon tycker om Stockholms friska luft. Hon berättar att i Kampala, Ugandas huvudstad, är det mer trafik och dammigare.

Olika system tillåter varje land att lyckas på sitt sätt

Strukturen inom både sjukvården och studierna skiljer sig mellan Sverige och Uganda. Linda och Alan förklarar att efterfrågan på specialister är hög i Uganda men resurserna för att kunna praktisera som specialist är begränsat. Specialistvården finns främst i Kampala vilket kan göra det svårt för patienter som bor utanför att få den sjukvård som den är i behov av.

– Ska man som läkare arbeta utanför Kampala måste man kunna göra allt. I Sverige är det mer fokus på specialisering vilket gör att det finns fler specialister. Det är ett system som fungerar här, men i Uganda behöver en läkare vara allsidig, säger Linda.

Linda och Allan trivs med studiemiljön i Sverige. De säger att den är mer flexibel och tolerant än i Uganda.

– Hemma känner många studenter sig stressade, men på KI är det en mer vänlig miljö man får till exempel raster under lektionstid. Vilket är något jag märkt är viktigt i Sverige: behovet att ta pauser, säger Linda.

I Uganda är det fler patienter än läkare. Därför kan studenterna arbeta mer med patienter än i Sverige.

– Om en patient kommer till ett universitetssjukhus kan de inte välja om de får en student eller inte. Eftersom det finns så många patienter i Uganda gör det att man som student definitivt får chansen att arbeta med en patient, säger Allan.

– Det beror på att länderna har olika system som gör att varje land lyckas på sitt sätt, tillägger Linda.

Förhoppningar inför framtiden

Efter examen vill Linda och Allan arbeta i Uganda. Linda vill fortsätta med sitt engagemang där hon arbetar med olika organisationer för att samordna service och information inom vården för att se till att den möter patienters behov. Allan funderar på att fortsätta inom det akademiska området och forska.

Vi frågade också vilka råd de skulle ge blivande studenter.

– Ha ett öppet sinne och bestäm dig inte för din specialisering för snabbt. Testa flera olika saker och var öppen, säger Allan.

– Njut av studentlivet så mycket som möjligt. Det är viktigt att uppleva saker även utanför skolan. Du kommer att lära dig kommunikation och ledarskap genom studentengagemang, säger Linda.

När vi frågade vilka råd de skulle ge internationella studenter som kommer till Sverige svarade de:

– Tänk på att komma i tid, tid är viktigt i Sverige. Inte ens bussen väntar på dig trots att du kommer springande efter den i sista sekund, säger Linda.

Allan instämmer och säger:

– I Uganda är inte ens mötesarrangören i tid.

Om KI - MAK-samarbetet:

  • Makerere University i Kampala är Karolinska Institutets huvudpartner i Uganda.
  • Sedan början av 2000-talet har Karolinska Institutet och Makerere University haft ett starkt samarbete. Samarbetet omfattar lärar- och studentutbyten i båda riktningarna, inom programmen i medicin, omvårdnad, arbetsterapi, sjukgymnastik, barnmorska och folkhälsa.
  • I maj 2022 åker en delegation från KI till Makerere University för ett besök.