Publicerad: 2015-07-22 10:00 | Uppdaterad: 2024-02-23 10:57

Deras konstpengar ska lyfta pedagogiken

De fick stora rubriker i februari i år när deras konstsamling såldes för 130 miljoner kronor. Nu berättar KI-alumnerna Gunnar Höglund och Anna-Stina Malmborg varför de skänker en del av pengarna till sin KI-stiftelse och varför det är så viktigt att forska om just pedagogik.

Moderna museet och Karolinska Institutet får stora belopp av makarna efter att den värdefulla samlingen gått under klubban på Sotheby’s i London. För KI:s del blir det Gunnar Höglunds och Anna‑Stina Malmborgs stiftelse, som finansierar Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik, som ökar på sitt kapital.

– Vi gör det för att vi tycker att utbildningen är viktig. Tanken är att rikta uppmärksamhet mot forskning på det här området, säger Gunnar Höglund.

Konsten har alltid varit ett stort intresse, och dyrgriparna har de samlat på sedan 1960-talet. Men nu har de gjort sitt i deras ägo anser paret som vill använda pengarna till något annat.

Att deras KI-stiftelse får ett tillskott på 12 miljoner kronor ska säkra att den även i fortsättningen kan dela ut ett pris som är så pass stort att det väcker internationell uppmärksamhet. Prissumman på 50 000 euro, nästan en halv miljon kronor, går till forskare som bedriver högkvalitativ forskning inom det medicinsk-pedagogiska området.

– Utbildning är fundamental när det gäller alltifrån grundläggande ämneskunskaper till färdigheter och attityder, inklusive patientbemötande. Den formar oss – och dessutom är den forskningsbar, säger Gunnar Höglund.

Sedan de själva utbildade sig till läkare vid Karolinska Institutet konstaterar paret att den pedagogiska utvecklingen tagit stora kliv framåt. Anna-Stina Malmborg och Gunnar Höglund var med under 68‑vågen när all undervisning skulle ifrågasättas, inte minst de själva var kritiska eftersom de även pluggade pedagogik.

Under hela sin yrkesaktiva tid undervisade de inom sina områden, Anna-Stina som lärare och forskare inom bakteriologi, och Gunnar som lektor i fysiologi och senare professor vid Arbetslivs­institutet. Samtidigt var Gunnar engagerad i olika uppdrag inom pedagogisk utveckling vid KI.

– Utbildning är en av universitetets huvuduppgifter, men kommer ofta långt ner i prioriteringen, forskningen är lite sexigare, säger Gunnar Höglund.

En förklaring kan vara att de som utnämns till professorer är högt vetenskapligt meriterade forskare – men de behöver inte ha kvalificerad pedagogisk kompetens. Kanske bidrar att forskning ger ny kunskap medan utbildning gäller något som redan finns, resonerar de. Patienter och administration måste dessutom ofta tas först.

– Vi använder väldigt lite resurser till att utveckla utbildningen. Det finns inget annat område inom medicinen som inte är evidensbaserat.

Där spelar stiftelsens pris roll. Den bildades år 2001 för att uppmärksamma forskning som kan leda till långsiktiga förbättringar av utbildning till alla hälsovetenskapliga yrken. Hittills har sju pristagare fått KI:s pris för sin medicinsk-pedagogiska forskning.

I slutändan handlar det om att få ännu bättre yrkesfolk och att förbättra sjukvården.

– Få stöder detta med pengar – därför vill vi göra det, säger Gunnar Höglund.

Text: Madeleine Svärd Huss

Foto: Gustav Mårtensson

  • Anna-Stina Malmborg, docent, tidigare bland annat överläkare och klinikchef vid avdelningen för klinisk bakteriologi, Huddinge, och ordförande för Moderna museets vänner.
  • Gunnar Höglund, professor emeritus vid LIME, institutionen för lärande, informatik, managagement och etik, KI. Tidigare lektor i fysiologi vid KI och professor vid Arbetsmiljöinstitutet. Under större delen av sin yrkestid dessutom verksam inom pedagogisk utveckling vid KI.

Läs mer: Karolinska Institutet Prize for Research in Medical Education