Publicerad: 2018-01-24 09:41 | Uppdaterad: 2018-10-11 15:25

Kina först ut när KI startar internationella alumnnätverk

Ruyue Zhang, doktorand på MEB, framför klassisk kinesisk dans, med en rytm av kalligrafi. Foto: Erik Flyg

Nu startar Karolinska Institutet organiserade internationella alumnnätverk för sina utländska studenter. Först ut är KI Alumni China som redan vid lanseringen har över 50 medlemmar.
– Vi alumner kan bli en pålitlig plattform för KI till den kinesiska healthcare-sektorn, säger Claire Ye, nyutsedd alumnambassadör i Kina.

Karolinska Institutets (KI) olika institutioner har tidigare hanterat sina utländska alumner på olika sätt, men nu satsar KI på en övergripande strategi för relationerna med sina forna studenter runt om i världen. Den 22 januari anordnades ett lanseringsevent på campus Solna med över 100 deltagare.

Maria Masucci– Alumner är verkligen vårt verktyg för att bygga samarbeten och rekrytera internationella studenter. Nu har vi fått en struktur på plats för de kontakterna, säger Maria Masucci, vicerektor för internationella frågor på KI.

Hon gläds också åt att kunna erbjuda studenterna ett grundläggande professionellt nätverk efter examen.

Megan Osler, alumnikoordinator

Megan Osler, alumnikoordinator på KI hoppas att KI Alumni China ska bli en arbetsmodell för alumnnätverk i fler länder. Redan i år startar även ett nätverk för alumner från Vietnam. Även i Uganda, USA och Brasilien bedömer hon att det finns ett stort underlag.

– Nyckeln är att få en ambassadör på plats och det har vi i Vietnam, säger hon, och påminner om att det är ett volontärarbete även om KI kan stå för kostnader i verksamheten.

Claire YeAtt Kina blev först ut är ingen slump. Claire Ye från Shanghai gjorde sin master i bioentreprenörskap på KI 2008-2010. Idag arbetar hon som marknads- och produktchef på ett nystartat privatsjukhus i Shanghai som gått från 20 till 500 anställda på två år. 2012 började hon ta kontakt med gamla KI-studenter och skapa ett nätverk. Idag är de drygt 50 personer i olika delar av Kinas akademi och näringsliv som alla utbildat sig på KI.

– Jag vill behålla kontakten med KI och önskade att det funnits ett nätverk när jag kom hem, säger hon.

Claire Ye ser flera syften med KI Alumni China:

För alumner är kontakten med andra som delar erfarenheten att ha studerat på KI värdefull:

– Den erfarenhet vi får här är unik när vi är hemma igen, säger Claire Ye.

För dagens och framtida kinesiska KI-studenter kan det vara än viktigare:

– De kan få råd av oss om hur de ska få ut så mycket som möjligt av sin tid på KI och hur de ska välja i karriären när de kommer hem.

För KI blir det en viktig plattform för studentrekrytering och samarbeten med kinesiska universitet, sjukhus och, i förlängningen, företag.

– Vi vill bygga en bro för KI mellan Sverige och Kina. Även för näringslivet. Det kräver lite mer, men kan bli det riktigt värdefulla för Sverige och KI på längre sikt, säger Clarie Ye.

Hon menar att KI-alumner är pålitliga kontakter för svenska företag som vill in på den kinesiska life science- och biotechmarknaden.

KI:s rektor, Ole Petter Ottersen, som gästade middagen, instämmer i Claire Yes bedömning:

– Karolinska Institutet har en tydlig ambition att upprätthålla kontakterna med er studenter och alumner från Kina, säger han.

Ett exempel på kinesiska alumners vilja att behålla kontakten med KI efter examen är de många videohälsningar från medlemmar i KI Alumni China som spelas upp under lanseringen i Aula Medica. En av dem kommer från 76-årige Xu Qunyuan, tidigare chef och forskare i neurovetenskap vid Capital Medical University samt Kinas hälsominister. 1981-1988 var han doktorand på KI, som en av Kinas första utlandsstudenter.

Tillsammans med Megan Osler ska Claire Ye och ytterligare tre KI-alumner i Shanghai, Beijing och Suenzhen nu lägga upp en årlig verksamhetsplan för alumnnätverket i Kina. Den vardagliga kontakten sker mest i sociala medier, framför allt i chatten WeChat.

– Vi är som regel personer med fullbokade kalendrar så det är en utmaning att ordna träffar där tillräckligt många kan komma, säger Claire Ye.

Megan Osler gläds stort åt att ett organiserat samarbete nu är igång:

– KI är ett litet universitet i ett relativt litet land. Men i och med att vi har så stor andel undervisning på engelska är vi ett bra val för utländska studenter. Och för KI är våra alumner en viktig kanal att nå dem.

Text: Ulrika Fjällborg