Publicerad: 2018-10-15 09:54 | Uppdaterad: 2018-10-18 09:44

KI på plats i Kina för att välkomna alumner

Nu fortsätter lanseringen av Karolinska Institutets alumnnätverk KI Alumni China. Delar av KI:s ledning deltar under veckan i mottagningar i Kina för cirka 100 alumner.

I våras lanserades KI Alumni China, som är Karolinska Institutets (KI:s) första organiserade internationella alumnnätverk, med ett lokalt campus Solna-arrangemang. Under lördagen den 13 oktober inleddes en vecka av fortsatta evenemang, nu på kinesisk mark. På programmet står bland annat en officiell ceremoni för att fira att nätverket startat och samla KI-alumnerna i deras hemland.

– Vi vill på det här sättet visa vår uppskattning för KI-alumner i Kina, som är viktiga ambassadörer för KI. Vi vill ge dem en chans att träffa varandra och ge oss i ledningen en möjlighet att på plats i Kina diskutera med våra alumner både aktuella frågor och hur vi bäst kan utveckla alumnrollen och alumnnätverket i framtiden, säger Karin Dahlman-Wright, prorektor vid KI, som deltar i Kina-delegationen.

Hon hoppas att alumnnätverket i Kina ska leda till att stärka KI som ett internationellt ledande medicinskt universitet som konkurrerar på den globala arenan om talanger och resurser.

Middagar, symposier och mässor

Under veckan hålls tre middagsmottagningar och symposier i Peking, Shanghai och Jinan (på Shandong University) där de flesta alumnerna bor och KI kommer även att närvara på studentrekryteringsmässor. Utöver alumner i Kina deltar även bland annat representanter från Sveriges generalkonsulat i Shanghai och hälsoministeriet i Kina, NHC National Health Commission.

Claire Ye– För oss KI-alumner i Kina betyder denna lanseringsvecka att vi nu har ett officiellt KI-alumnnätverk som ger oss en nära relation till universitetet, inte bara virtuellt utan även ansikte mot ansikte, säger Wenli Claire Ye, KI:s alumnambassadör i Kina som gjorde sin master i bioentreprenörskap på KI 2008-2010.

Idag arbetar Claire Ye som marknads- och produktchef på ett nystartat privatsjukhus i Shanghai. Hon hoppas att nätverket i framtiden kommer att fungera som en stark sammanlänkande bro mellan KI, alumnerna och olika sektorer relaterade till hälso- och sjukvård (industri, akademi, offentlig sektor).

Stärker banden mellan alumner och KI

Även Marianne Schultzberg, dekan för forskarutbildning på KI, deltar i delegationen. Hon ser evenemangen i Kina som ett viktigt steg för att stärka banden mellan alumnerna och KI som framtida samarbetspartners och handledare för doktorander.

– Utöver att framföra vårt tack för att de genomfört sin forskarutbildning/postdoc på KI hoppas vi få kunskap om på vilket sätt vi kan stödja dem i deras fortsatta karriär. Alumnnätverket har stor betydelse för KI:s forskarutbildning genom de gemensamma nya doktorander som redan nu och i framtiden antas i samarbete mellan alumnerna och deras före detta handledare på KI, eller andra forskare på KI som de skapat kontakter med under sin tid på KI, säger hon.

Nätverkande viktigt för internationalisering

Alumnkoordinator Megan Osler framhåller att lanseringsevenemangen i Kina är ett symboliskt viktigt steg för att nå KI:s internationaliseringsmål.

Megan Osler, alumnikoordinator – Allt handlar om nätverkande idag och nu firar vi med våra alumner i Kina på riktigt. Man är student på KI så kort tid, men genom globala alumnnätverk får KI nya kanaler att nå ut, och alumner, presumtiva studenter och forskare får ett starkt lokalt forum för att mötas för både socialt och professionellt utbyte, säger hon.

Under veckan deltar förutom flera forskare även Katarina Drakenberg, internationell koordinator, Nailin Li, docent och Kina-koordinator samt Chenfei Frank Ning, student, från KI.

Fakta KI Alumni China

  • Drygt 200 KI-alumner finns i Kina som har varit på KI som master-studenter, doktorander, utbytesstudenter, gästforskare och gästprofessorer med mera.
  • Det finns en digital mötesplats på den kinesiska sociala medieplattformen "WeChat" som heter KI Alumni China, med för närvarande över 130 medlemmar.