Publicerad: 2023-05-16 08:58 | Uppdaterad: 2023-05-16 12:18

Matig strategidag för ledningsgruppen KI-Region Stockholm

Här syns ledningsgruppen KI Region Stockholm i grupp på KI campus Solna med regiondirektör Emma Lennartsson och rektor Annika Östman Wernerson längst fram.
Längst fram från vänster: Emma Lennartsson, regiondirektör i Region Stockholm (ordförande) och Annika Östman Wernerson (till höger). Ledningsgruppens ledamöter (från vänster) Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör, Björn Zoëga, sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset, Anders Ahlsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Maria Eriksdotter, dekan, Veronika Sundström, universitetsdirektör, Clara Hellner, forsknings- och innovationsdirektör, Anna Martling, dekan och Martin Bergö, prorektor. Foto: Andreas Andersson

Under torsdagen den 11 maj hölls ett angeläget möte för ledningsgruppen KI-Region Stockholm. Det blev en matig strategidag i Aula Medica som fokuserade på samverkansorganisationens gemensamma frågor, bland annat diskuterades det fortsatta arbetet som följer på den nyligen genomförda VR-granskningen inom den så kallade ALF-utvärderingen.

Ledningsgruppens strategidag leddes av KI:s rektor Annika Östman Wernerson och regiondirektören för Region Stockholm Emma Lennartsson, ledningsgruppens ordförande. Dagen handlade om en rad viktiga frågor för samarbetet inom ramen för ALF-avtalet som reglerar samarbetet mellan staten och vissa regioner om utbildning av läkare, klinisk forskning och utvecklingen av vården.

– KI-Region Stockholms ledningsgrupp har ett uttalat mål att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att stärka dessa områden. Det är ett viktigt arbete som vi fortsätter med tillsammans och det blev ett bärande tema för dagens diskussioner. Vi hade trevligt och ett ömsesidigt utbyte av en gemensam strategidag i mycket god anda, säger Annika Östman Wernerson.

Mycket hög kvalitet för vetenskaplig produktion

Vetenskapsrådet gör vart fjärde år en utvärdering av kvaliteten i den kliniska forskning som bedrivs i de sju ALF-regionerna som omfattas av ALF-avtalet. I den senaste utvärderingen (31 mars 2023) fick KI- Region Stockholm betygen mycket hög kvalitet för den vetenskapliga produktionens kvalitet, god till hög kvalitet för forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta, samt god till hög kvalitet för forskningens förutsättningar.

– Vi kan såklart vara mycket stolta när det gäller Vetenskapsrådets värdering av den vetenskapliga produktionens kvalitet som bedöms vara mycket stark till exceptionellt stark. Men vi kan göra mer för att förbättra den kliniska forskningens villkor, förutsättningar och nyttiggörande i vården. Frågor som vi vill jobba vidare med har till exempel har att göra med att få tid för klinisk forskning och om karriärvägar för yngre forskare och lärare, säger Annika Östman Wernerson.

Dialog på alla nivåer

Andra frågor på strategidagens agenda var infrastrukturfrågor och kommunikation, att få till en bättre dialog inom samverkansorganisationen på alla nivåer.

Ledningsgruppen har det övergripande ansvaret för hur samverkan mellan KI och Region Stockholm organiseras och genomförs, och ansvar för strategiska överväganden och beslut som behövs för universitetssjukvårdens uppbyggnad och utveckling.

I slutet av maj kommer resultatet av ännu en utvärdering: Socialstyrelsens utvärdering av universitetssjukvården, den så kallade USV-utvärderingen.

– Universitetssjukvården är en gemensam angelägenhet för oss. Där har KI starka utbildnings- och forskarutbildningsmiljöer, vilket är viktigt att följa upp. Ett stort arbete har gjorts inför utvärderingen med platsbesök och intervjuer. Utvärderingen kommer att visa hur väl vi uppfyller de nationella kriterierna. Så vi har mycket att se fram emot och jobba vidare med, säger Annika Östman Wernerson.