Publicerad: 2022-11-21 12:04 | Uppdaterad: 2022-11-21 12:06

Margaret Sällberg Chen får anslag från Cancerfonden

Margaret Sällberg Chen i labbet.
Margaret Sällberg Chen, professor i klinisk oral immunologi. Foto: Stefan Zimmerman.

Margaret Sällberg Chen är en av totalt 149 KI-forskare som får dela på 348 miljoner kronor från Cancerfondens senaste utlysning, som är den största utlysningen i organisationens historia.

Forskningsprojekt

Margaret Sällberg Chen vid institutionen för odontologi tilldelas 3 000 000 SEK för projektet med den engelska titeln ”Immune sensing of microorganisms in cancer: opportunities in cancer prevention and treatment strategies”.

Totalt delar Cancerfonden ut 900 miljoner kronor till över 230 forskningsprojekt. I urvalsprocessen låter Cancerfonden alla forskningsprojekt konkurrera med varandra, oberoende av cancerform och forskningsmetod. Cancerfondens forskningsnämnd bedömer sedan vilka projekt som har störst chans att nå framgångsrika resultat.

Läs hela nyheten och ta del av fullständig lista med beviljad finansiering på Cancerfondens hemsida.