Publicerad: 2022-11-11 13:57 | Uppdaterad: 2022-11-11 14:08

Ca 350 miljoner kronor till KI från Cancerfonden

Dekorativ bild
Foto: Getty Images

Totalt 149 KI-forskare får dela på 348 miljoner kronor från Cancerfondens senaste utlysning, som är den största utlysningen i organisationens historia.

Totalt delar Cancerfonden ut 900 miljoner kronor till över 230 forskningsprojekt. I urvalsprocessen låter Cancerfonden alla forskningsprojekt konkurrera med varandra, oberoende av cancerform och forskningsmetod. Cancerfondens forskningsnämnd bedömer sedan vilka projekt som har störst chans att nå framgångsrika resultat.

KI-projekt som tilldelas störst bidrag

Thomas Helleday vid institutionen för onkologi-patologi, tilldelas 10 000 000 SEK för projektet inom strålbehandling med den engelska titeln ”Improving radiotherapy using DNA damage response and repair inhibitors and activators”.

Pehr Lind vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, tilldelas 8 000 000 SEK för projektet inom strålbehandling med den engelska titeln ” Swedish participation in the international STAR-TReC trial (can we Save the rectum by watchful waiting or TransAnal surgery following (Chemo-)Radiotherapy vs. Total mesorectal excision for early Rectal Cancer?)”.

Kamila Czene vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik tilldelas 7 500 000 SEK för projektet med den engelska titeln: ”Identification of women at increased risk of fatal breast cancer”.

Läs hela nyheten och ta del av fullständig lista med beviljad finansiering på Cancerfondens hemsida.