Publicerad: 2020-11-20 13:36 | Uppdaterad: 2021-09-15 08:12

Mammografiska faktorer och deras påverkan på bröstcancerrisk

I sin avhandling studerar Shadi Azam sambandet mellan kända riskfaktorer för bröstcancer med förändringar i mammografisk täthet över tid och mammografisk mikroförkalkningar med hjälp av data från den prospektiva datakohorten KARMA.

Shadi har undersökt sambandet mellan etablerade riskfaktorer för bröstcancer och förändring av mammografisk täthet. Hon har också studerat sambandet mellan etablerade riskfaktorer och mikroförkalkningar av bröstet.

Shadi identifierade bland annat nya faktorer för förändringar av mammografisk täthet och potentiella prediktorer för mammografisk mikroförkalkning. Shadi fann också att förändringar i brösttäthet från ett år till ett annat inte påverkade cancerrisken medan mikroförkalkningar var starkt kopplat till bröstcancerrisk.

Den 11 dec försvarar Shadi sin avhandling “Determinants and influence of mammographic features on breast cancer risk”. Hennes opponent är professor Graham Colditz från Division of Public Health Sciences vid Washington University i St. Louis, USA. Shadis handledare är Per Hall, Kamila Czene, Arvid Sjölander och Marike Gabrielson.

Tid: 12:00

Plats: Föreläsningssalen Atrium, Nobels väg 12B, Karolinska Institutet, Solna

Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/67703459015?pwd=YjZ2ZVQ1T2thVVc2M2dzOS9mUklTQT09

Kontakt

Shadi Azam